Planowana tematyka: ,,Pracowita wiosna" w dniach 30.03-03.04.2020

 

W obecnym tygodniu prosimy o porozmawianie na temat wiosennych porządków, zapoznać dzieci z przedmiotami, dzięki którym możemy posprzątać w domu, a także tymi, które pomogą w pracach porządkowych w ogrodzie. Proszę pomóc dzieciom poznać wygląd popularnych wiosennych ptaków: bocian, jaskółka, kukułka, skowronek oraz obserwować ich zachowanie podczas spacerów, może uda się wypatrzyć gniazdo wśród gałęzi drzew.

Dobre pomysły dla rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

 

- Wspólne prace porządkowe w domu i ogrodzie.

- Spacer, obserwowanie wiosennej przyrody, zachowania zwierząt.

- Zabawy w przeliczanie, dokładanie do zbioru tylu elementów, by razem było 7; odkładanie ze zbioru elementów tak, by zostało ich 7.

- Zabawy w wysłuchiwanie poznanych głosek i w wyszukiwanie w wyrazach

poznanych liter.

- Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek.

- Zachęcamy do gromadzenia wykonanych zadań - po powrocie do przedszkola dzieci będą omawiać swoje prace na terenie grupy. 

 

Propozycje zabaw:

 

Proponujemy, aby każdy dzień rozpocząć poranną gimnastyką wg Waszego lub dziecka pomysłu, zwracając uwagę na wzmocnienie mięśni brzucha, grzbietu, poprawne wymachy rąk, podskoki.
Poniżej kilka propozycji, które możecie wykorzystać przy porannej zabawie:

 

Zabawa orientacyjno- porządkowa „Wiatraczki” - Bieg w różnych kierunkach, na sygnał - klaśnięcia, dziecko zatrzymuje się i wykonuje okrężne ruchy ramionami - skrzydła wiatraka.

Zabawa z elementem czworakowania „Pieski idą na spacer” - Czworakowanie w różnych kierunkach. Piesek prosi o kość- przysiad, ręce w skurczu pionowym, wydawanie dźwięków naśladujących popiskiwanie pieska.

Zabawa z elementem podskoku „Piłeczki” - Skoki obunóż, obracanie się w jedną i w drugą stronę.

Zabawa bieżna „Zajączki w ogrodzie” - Dzieci - zajączki biegają po ogrodzie. Na hasło „Ogrodnik” chowają się - zatrzymują i robią przysiad podparty, pochylając nisko głowę.

Ćwiczenie dużych grup mięśniowych „Przenosimy skrzynie z warzywami” - Dzieci stoją
w rozkroku, wykonują skłony w przód - podnoszenie ciężaru oraz skręty w prawo i w lewo - przenoszenie ciężaru na samochody.

Zabawa z elementem równowagi „Strach na wróble” - Dzieci - wróble biegają w różnych kierunkach. Na hasło „Strach na wróble” zatrzymują się i stają na jednej nodze.

Zabawa z elementem podskoku „Zajączki” - Dzieci podskakują raz na jednej, raz na drugiej nodze
z jednoczesnym wymachem ramion. Odpoczywają w przysiadzie podpartym.

Zabawa „Olbrzymy i krasnale” - Chód we wspięciu na palcach,przechodzenie do poruszania się
w przysiadzie i ponowne podnoszenie się w górę.

 

03.04. Temat dnia: Wiosna lubi zielone – malowanie na zielono

 

Gra w zielone” - zabawa dydaktyczna. Rodzic z dzieckiem musi mieć przy sobie coś zielonego. Rodzic prowadzi dialog z dzieckiem R.: Grasz w zielone? Dz.: Gram. R.: Masz zielone? Dz.: Mam R. podaje dziecku piłkę. Dziecko musi pokazać zielony przedmiot. Jeśli zapomni, daje fant. Na koniec dziecko wykupuje fanty - śpiewa piosenkę, mówi wiersz lub wykonuje prezentowane przez R. ćwiczenie gimnastyczne.

 

Wiosenny ogródek” - przyjrzyj się ilustracji. Odszukaj na niej elementy przedstawione na dole strony. Podaj nazwy tych elementów. Przeczytaj je na głos.

Ilustracja ,,Wiosenny ogródek"

  

Zaczarowane pudełko” - zabawa twórcza. Rodzic przygotowuje zielone pudełko i prosi, aby dziecko do niego zajrzało. Jednak dziecko nic tam nie znajduje. Rodzic prosi, aby sobie wyobraziło to, co tam mogłoby być.

 

Zielony obrazek” - malowanie farbami na dużym kartonie tego, co dzieci wyobraziły sobie w zielonym pudełku. Wykonanie przez rodzica zdjęcia pracy.

 

Zabawa ruchowa  ,,Najpierw skłon"

 

Zdanie z wyrazem zielony” - zabawa słownikowa. Przed dzieckiem leżą np. kolorowe klocki lub różne guziki. Rodzic mówi zdanie, np. Zielone żaby. Zielony motyl. Zielona trawa. Mówiąc każdy wyraz, kładzie jeden klocek na środku. Każdy klocek powinien być w innym kolorze. Zadaniem dziecka jest powtórzenie zdania powiedzianego przez rodzica i dołożenie do niego swojego słowa z jednoczesnym położeniem klocka (Zielone żaby kumkają. Zielone żaby kumkają i skaczą itp.)

  

Gra w zielone” - zabawa orientacyjno-porządkowa. Dziecko maszeruje, podskakuje po pokoju do rytmu podawanego przez rodzica. Na przerwę w akompaniamencie rodzic głośno podaje nazwę koloru, np. zielony. Dziecko musi odszukać w pokoju przedmiot w podanym kolorze i go dotknąć. Zabawa jest powtarzana kilka razy. 

 

,,Dbajmy o czystość" publikacja dla dzieci ,,Koronawirus"

  

02.04. Temat dnia: Co się dzieje w ptasich gniazdach - pracowite ptaki

 

Obejrzyj proszę film  ,,Własne gniazdko"

Rozmowa dotycząca treści filmu: Kto jest głównym bohaterem filmu?, Co robią ptaki na wiosnę?, Jakie rady dała Ćwirkowi jego mama?, Gdzie Ćwirek szukał mieszkania?, Z kim zamieszkał wróbelek?

Ptaki do gniazd” - zabawa orientacyjno-porządkowa. Rodzic kładzie na dywanie kółko - ptasie gniazdo. "Dziecko - ptak" biega lub chodzi w rytm podanej wyliczanki machając rękami i ćwierkając. Rodzic mówi wyliczankę: Ćwir, ćwir, ćwir, ptaszek zaświergotał.

Ćwir, ćwir, ćwir, nagle ujrzał kota.

Ćwir, ćwir, ćwir, już wysoko frunie.

Sprytny kot, złapać go nie umie.

Gdy rodzic skończy, dziecko ptak wbiega do gniazda.

 

Historyjka obrazkowa  ,,Bocian"     

 

Co to za ptak?” - zabawa słuchowa. Rodzic podaje nazwy ptaków, dzieląc je na sylaby - dziecko podaje pełną nazwę. np. sko-wro-nek, bo-cian, ja-skół-ka, ku-kuł-ka.

 

Ptak w gnieździe” - lepienie z plasteliny. Rodzic przygotowuje wytłaczanki do jajek, kolorową plastelinę, szary papier, kolorowe piórka lub biały karton i papier kolorowy oraz klej, nasiona grochu i fasoli. Należy rozciąć wytłaczankę tak, by każda komora była oddzielnie. Dziecko najpierw przygotowuje gniazdo – z szarego papieru odrywa krótkie paski i wyścieła nimi kawałek wytłaczanki do jajek. Jeśli nie ma kolorowych piórek, należy zrobić skrzydła dla ptaków. W tym celu dzieci na białą kartkę papieru naklejają kolorowe, wąskie paski papieru kolorowego, składają kartkę na pół, rysują kształt skrzydeł i wycinają. Na końcu z masy solnej lub plasteliny formują kształt ptaka, wsadzają skrzydła z obu stron tułowia, na koniec z fasolki robią dziób, a z groszku lub koralika – oko. Dziecko sadza ptaka w gnieździe.

 

Przeliczanie – narysuj tyle samo elementów i o jeden więcej według polecenia  ,,Gniazdka"

 

 

01.04 Temat dnia: Co się dzieje w szklarni?

 

Gdzie zimą jest zielono?” - praca z ilustracjami.

 

Pobierz, kartę pracy wydrukuj Szklarnia

 

Zwrócenie uwagi na rodzaje roślin uprawianych w tych miejscach, sposób ogrzewania, sposób uprawy. Rozmowa z dziećmi na podstawie ich doświadczeń i spostrzeżeń: Co to jest szklarnia?; Do czego ona służy?; Czy pamiętacie nazwy roślin, jakie rosły w szklarni?; Czy w szklarni jest ciepło, czy zimno?; Co jest potrzebne roślinom, aby pięknie rosły?

 Pokoloruj obrazek ,,Szklarnia”

 

Słońce, woda, ziemia” - zabawa rozwijająca umiejętność koncentracji uwagi. Dziecko stoi zwrócone twarzą do rodzica, który prowadzi zabawę.

Na hasło: Słońce! rodzic i dziecko wspinają się na palce, podnoszą do góry ręce i wykonują ruchy obrotowe nadgarstków.

Na hasło: Woda! rodzic i dziecko robią rękami młynek na wysokości brzucha, jednocześnie mówiąc: bul, bul, bul.

Na hasło: Ziemia! rodzic i dziecko wykonują przysiad podparty.

 

Początkowo rodzic wykonuje wszystkie ruchy zgodnie z zapowiedziami. Po jakimś czasie podaje hasło i wykonuje niewłaściwe ruchy. Dziecko, jak zauważy błąd stoi w bezruchu. Jeżeli się pomyli, daje fant. Po zabawie następuje wykupowanie fantów.

 

Fasolowy obrazek” - praca plastyczna. Rodzic przygotowuje plastelinę i nakłada dziecku do prostokątnych pudełek po margarynie. Dziecko formuje z plasteliny prostokąty, koła, kwadraty lub trójkąty. Na stoliku leżą różne nasiona: kukurydza, kolorowe fasolki, groch. Dziecko układa z nich dowolne wzory. Po zakończeniu pracy dziecko prezentuje swoje dzieło i opowiada, co ono przedstawia.

 

Cebula” - usprawnianie małej motoryki i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Rodzic poleca dziecku narysowanie konturu cebuli palcami wskazującymi obu rąk jednocześnie, bez odrywania palców od kartki. Następnie dzieci rysują kontur kredkami, później wyklejają kontur wałeczkami plasteliny.

 

Wydrukuj -  Ćwiczenia grafomotoryczne

 

Czego brakuje?” - zabawa orientacyjno-porządkowa. Rodzic rozkłada cztery przedmioty: cebulę, klocek, piłkę, but. Dzieci przez chwilę przyglądają się, w jakiej kolejności są ułożone przedmioty. Dziecko odchodzi na bok tak, by nie widzieć przedmiotów. W tym czasie rodzic zmienia kolejność dwóch przedmiotów lub zabiera jeden. Po chwili dziecko wraca i musi powiedzieć, jakie zaszły zmiany lub czego brakuje.

 

1 KWIETNIA - PRIMA APRILIS - DZIEŃ ŻARTÓW - obejrzyj film- Prima Aprilis

Piosenka do słuchania   Prima Aprilis

Wydrukuj, wytnij i dopasuj części zwierząt. - Wiersz i karta pracy

  

Na jutro można przygotować wytłaczankę do jajek, kolorową plastelinę, szary papier, kolorowe piórka lub biały karton i papier kolorowy oraz klej, nasiona grochu i fasoli.

 

31.03. Temat dnia: Porządki w ogródku

 

Piosenka  ,,W naszym ogródeczku"   proszę posłuchajcie

 

Praca z obrazkami przedstawiającymi wiosenne prace w ogrodzie – Rodzic prezentuje dziecku obrazek, zadaje pytania, np.: Jakie prace należy wykonać wiosną w ogródku?, Do czego służą... (wymienia po kolei nazwy narzędzi ogrodniczych)?

 

Pomoc do pracy: wydrukuj i wytnij  :  narzędzia ogrodnicze

 

Praca w ogródku” - zabawa naśladowcza. Rodzic opowiada historyjkę, którą dziecko ilustruje ruchem: Dzieci poszły na wycieczkę do ogrodu. Wzięły ze sobą ciężkie skrzynki z narzędziami. Najpierw wyjęły szpadle i skopały ziemię, następnie zagrabiły grządki, łopatą rozrzuciły nawóz. Na` przygotowanej ziemi posiały nasionka. Nosiły wodę w konewce i podlewały grządki. Sekatorem poobcinały wystające w górze gałęzie jabłoni i gruszy. Z obciętych gałęzi zrobiły ognisko i upiekły kiełbaski. Na koniec dzieci pozrywały pierwsze wiosenne kwiaty i zmęczone wróciły do przedszkola.

 

Pokoloruj wybrany obrazek Prace w ogrodzie            

 

Prawda - fałsz” - zabawa dydaktyczna. Rodzic mówi zdanie, dziecko określa, czy jest prawdziwe (klaszcze w ręce), czy fałszywe (wstaje i tupie).

 

Jakie to narzędzie?” - zabawa słuchowa. Rozpoznawanie i nazywanie narzędzi ogrodniczych. Rodzic ma przygotowane obrazki przedstawiające różne narzędzia ogrodnicze: grabie, łopatę, konewkę, wąż ogrodniczy, sekator, motykę. N. głoskuje nazwę, dzieci odgadują nazwę i dobierają właściwy obrazek.

 

,,Wiosenny obrazek” - rozpoznawanie kierunków na kartce. Rodzic czyta dziecku tekst, a dziecko rysuje zgodnie z tekstem: Nadeszła wiosna. Na łące w prawym górnym rogu zaświeciło słoneczko. Na środku łąki fruwał kolorowy motylek. W lewym dolnym rogu wyrósł kwiatek. W prawym dolnym rogu rosło drzewko. W lewym górnym rogu płynęła chmurka.

 

 „Gdzie co jest?” - zabawa dydaktyczna, ćwiczenie orientacji w przestrzeni. Rodzic w różnych miejscach w pokoju umieszcza zabawki: misia na półce, lalkę w wózku, samochód obok garażu, bączek na stole, grę obok misia. Prosi dziecko, aby przyjrzało się uważnie wskazanym zabawkom i powiedziało, gdzie się znajdują. Następnie dziecko układa zabawki w różnych miejscach i proszą rodzica, by określił miejsce położenia danej zabawki. Rodzic podkreśla określenia położenia: na, w, obok, na, za, przed. 

 

Na jutro prosimy przygotować plastelinę, prostokątne pudełko po margarynie lub inne, różne nasiona np. kukurydza, kolorowe fasolki, groch.

 

30.03. Temat dnia: Wiosenne porządki w domu

 

Wiosenne porządki – praca z wierszem Jana Brzechwy.

Wiosna w kwietniu zbudziła się z rana,

Wyszła wprawdzie troszeczkę zaspana,

Lecz zajrzała we wszystkie zakątki:

Zaczynamy wiosenne porządki.

Skoczył wietrzyk zamaszyście,

Poodkurzał mchy i liście.

Z bocznych dróżek, z polnych ścieżek

Powymiatał brudny śnieżek.

Krasnoludki wiadra niosą,

Myją ziemię ranną rosą,

Chmury, płynąc po błękicie,

Urządziły wielkie mycie,

A obłoki miękką szmatką

Polerują słońce gładko,

Aż się dziwią wszystkie dzieci,

Że tak w niebie ładnie świeci.

Bocian w górę poszybował,

Tęczę barwnie wymalował,

A żurawie i skowronki

Posypały kwieciem łąki,

Posypały klomby, grządki,

I skończyły się porządki.

Rozmowa dotycząca treści wiersza:

Co zarządziła wiosna?, Kto uczestniczył w wiosennych porządkach?, Jakie czynności wykonywały poszczególne postacie?, Dlaczego wszyscy dookoła robią wiosenne porządki?, Czy wy w domach też robicie wiosenne porządki?, Na czym one polegają?

 

Bajka ,,Wiosenne porządki"

 

Do czego to służy?” – zabawa dydaktyczna

Rodzic pokazuje dziecku różne przybory służące do prac porządkowych w domu i zadaje pytanie: Do czego to służy?

 

Jak czystość naszego otoczenia wpływa na nasze zdrowie?” – rozmowa z dzieckiem

Rodzic zadaje dodatkowe pytania w celu usystematyzowania wiadomości dziecka: Dlaczego należy dbać o higienę otoczenia?, Co kryje się w brudzie?, Komu przyjemniej jest mieszkać w uporządkowanym, czystym mieszkaniu?, Komu przyjemniej jest mieszkać w nieuporządkowanym, brudnym mieszkaniu?

 

Rób to, co ja!” – zabawa naśladowcza.

Rodzic wykonuje ruchy naśladujące: zamiatanie podłogi, wycieranie kurzu, mycie okien, pranie ręczne, trzepanie dywanów itp. Dziecko odgaduje pokazane czynności i je naśladuje.

 

Odczytywanie szeregów” – zabawa dydaktyczna.

Rodzic ustawia w szeregu przybory służące do prac porządkowych w domu – najpierw 4-elementowe, później coraz większe, aż do 7-elementowych, np.:

- wiadro, gąbka, szufelka, szczotka;

- wiadro, gąbka, szufelka, szczotka, płyn do mycia okien;

- wiadro, gąbka, szufelka, szczotka, płyn do mycia okien, ściereczka do kurzu, mop.

Na początku dziecko odgaduje po kolei nazwy przedmiotów i staraj się zapamiętać ich ustawienie. Następnie rodzic zmienia kolejność przedmiotów - dziecko ma wskazać różnice i ustawić przedmioty w pierwotnym położeniu.

 

Umiem liczyć” - zabawy utrwalające umiejętność przeliczania, pojęcie zbiór 7-elementowy, znajomość posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie siedmiu, podpisywanie zbiorów za pomocą cyfr, stosowanie znaku =. –

Dziecko ma włożyć do pudełka trzy klocki i je policzyć. Następnie dołożyć jeszcze dwa klocki i też je policzyć. Dołożyć jeszcze dwa klocki i je policzyć. Rodzic może tę zabawę powtórzyć kilka razy z uwzględnieniem czynności dokładania i odkładania w zakresie siedmiu, za każdym razem dzieci podpisują zbiór przedmiotów cyfrą.

Dziecko proszone jest o przyniesienie siedmiu dowolnych przedmiotów. Dziecko układa przyniesione przedmioty jeden obok drugiego, nazywa je i mówi, którym z kolei jest dany przedmiot.

 

Robimy porządki” - zabawa przez działanie.

Robienie wiosennych porządków w naszym pokoju bądź kąciku. Wyznaczenie roli i zadań dziecku: wytarcie kurzu w różnych miejscach, wyczyszczenie zabawek, umycie ich i inne (według możliwości). Dziecko wykonuje wszystkie prace pod kierunkiem rodzica.

 

Planowana tematyka zajęć : ,,Wszystko rośnie” w dniach 23-27.03.2020

 

W tym tygodniu prosimy o porozmawianie na temat tego, co rośnie wiosną m. in. jakie pojawiają się wiosenne kwiaty i w jaki sposób wyrastają np. z cebulek. Zachęcamy do poznania znaku graficznego litery c, C. Można podjąć próby wysłuchiwania głoski c na początku i w środku podawanych wyrazów oraz próbować czytać wyrazy z poznanych liter: O, A, L, M, E, T, D, I, K, U, P, Y, B, N, S, G, C.

 

Dobre pomysły dla rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

 

- Wspólne prace przy roślinach - przesadzanie, podlewanie, obserwowanie zmian w wyglądzie roślin.

- Wycieczka do kwiaciarni - rozmowa na temat wyglądu i zapachu poszczególnych kwiatów.

- Wspólne pieczenie ciasta - przygotowywanie produktów, odmierzanie, mieszanie.

- Zabawy w przeliczanie - dokładanie do zbioru tylu elementów, by razem było 7; odkładanie ze zbioru elementów tak, by zostało ich 7.

- Zabawy w wysłuchiwanie poznanych głosek i w wyszukiwanie w wyrazach poznanych liter.

- Czytanie książek - opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek.

- Inspiracja do pracy z dzieckiem: https://tiny.pl/tb337

 

27.03. Temat dnia: Z wiosną dzieci rosną

 

,,Tajemnica małego nasionka” - słuchanie opowiadania Joanny Wasilewskiej.

Było sobie ziarenko. Ziarenko było maleńkie i słabe. Bało się, że zjedzą je ptaki, albo polna myszka. Ale zaopiekował się nim ogrodnik, który był duży i silny. Chodził po ogrodzie z łopatą i kopał ziemię. Włożył ziarenko do świeżo skopanej ziemi. A tam pod ziemią było ciemno, ciepło i cicho. „Teraz sobie pośpię” – pomyślało ziarenko. Leżało spokojnie przez jakiś czas, aż nagle poczuło, że wokół zrobiło się mokro. Ach! To pewnie ogrodnik podlał ziemię! Rozzłościło się okropnie. Ze złości zaczęło się nadymać i pęcznieć tak mocno, aż pękło. Ale nic złego się nie stało. W miejscu pęknięcia pojawił się mały, biały kiełek. Małe ziarenko zaczęło szybko rosnąć. Ogrodnik podlewał je, a słońce ogrzewało swoimi promieniami i w niedługim czasie zamieniło się w piękny, kolorowy kwiat.

Rozmowa rodzica z dzieckiem dotycząca treści opowiadania: Kto zaopiekował się ziarenkiem?, Co zrobiło ziarenko w ziemi?, Dlaczego ziarenko się rozzłościło i co zrobiło ze złości?, Co pojawiło się w miejscu pęknięcia?, Co wyrosło z ziarenka?

 

Kto lub co jeszcze rośnie na wiosnę?” - rozmowa na podstawie doświadczeń dzieci i wiersza Przedszkolaki Danuty Gellnerowej.

 Przedszkolaki wiosną

bardzo szybko rosną.

Potem znów, jak wiecie,

podrastają w lecie.

A pod jesień

już za małe

są buciki i sandały.

Krzesełko w przedszkolu

robi się za niskie –

to znak, że czas do szkoły

wyruszyć z tornistrem.

 Rodzic zadaje dziecku pytania:

O jakiej porze roku przedszkolaki bardzo szybko rosną?, O jakiej porze roku znów podrastają?, O jakiej porze roku są najwyższe?, Skąd wiadomo, że przedszkolaki muszą iść do szkoły?

 

Kto jest wyższy?” - zabawa orientacyjno-porządkowa. Dziecko maszeruje lub podskakuje przy melodii piosenki Polka fasolka. Na przerwę w muzyce dziecko szybko dobiera się w parę z rodzicem lub rodzeństwem, stają do siebie plecami i oceniają, kto jest wyższy, a kto niższy. Gdy powraca muzyka, dziecko znów porusza się swobodnie.

 

,,Tulipan” - próba dorysowania drugiej części kwiatka, orientacja w przestrzeni - pomoc w galerii tego tygodnia

 

Karta pracy - układanie osób od najmłodszego do najstarszego - pomoc w galerii tego tygodnia

 

Policz razem” - liczenie w zakresie 7 - pomoc w galerii tego tygodnia

 

Polka fasolka - nauka słów trzeciej zwrotki piosenki. Rodzic recytuje rytmicznie słowa pierwszej i drugiej zwrotki piosenki, a dziecko powtarza jak echo. Utrwalenie słów następuje przez: rytmiczne powtarzanie szeptem, rytmiczne powtarzanie głośno, dopowiadanie drugiej części frazy, recytowanie wysoko, nisko, recytowanie przez dziecko, recytowanie przez rodzica. 

 

Zachęcamy do wykonania podczas spaceru zdjęć kwiatów wiosennych.

 

26.03. Temat dnia: Zakładamy wiosenną hodowlę

 

,„Cebulki na parapecie” – zabawa badawcza - założenie własnej domowej hodowli

 

Co można zrobić z cebuli?” - zabawa słownikowa. Dziecko podaje pomysły- wykorzystanie pomocy w galerii tego tygodnia

 

Karta pracy - ćwiczenia w czytaniu, odczytywanie instrukcji obrazkowo-literowej - pomoc w galerii tego tygodnia

 

Gimnastyka buzi i języka” - zabawy logopedyczne.

Wąchamy wiosenne kwiaty” - zabawa oddechowa. Dziecko nabiera powietrze nosem do brzucha, 
a następnie wypuszcza je buzią, mówiąc: aaaaach (zachwycają się urokiem wiosennego kwiatka).

Żaba łapie muchę” - ćwiczenia warg i języka. Dziecko naśladuje ciche bzyczenie muchy. Na umówiony gest rodzica. dziecko wysuwa szeroki język jak najdalej do przodu, robi „łyżeczkę” i chowa język.

Rechot żaby” - ćwiczenia mięśni policzków. Dziecko nadyma policzki, zatrzymuje w nich powietrze. Następnie naciska je palcami wskazującymi, wolno wypuszczają powietrze z jednoczesnym prychnięciem.

Złapana mucha” - ćwiczenia języka. Dziecko przy zaciśniętych ustach wypycha policzki końcem języka od środka (w różnych kierunkach) - naśladuje lot muchy złapanej przez żabę.

 

Coś na c” - zabawa rytmiczno-ruchowa. Dziecko maszeruje, mówiąc jednocześnie trzy wyrazy z podziałem na sylaby: cebula, cytryna, Celina. Po każdym wyrazie dzieci zatrzymują się na moment, robiąc w tym czasie jedno klaśnięcie. Dziecko powtarza to kilka razy.

 

Przypomnienie piosenki o literce C: https://www.youtube.com/watch?v=pEiC40fxPOQ

 

Karta pracy - ćwiczenia sprawności manualnej, ćwiczenia w pisaniu litery c po śladzie i samodzielnie

https://www.bajkidoczytania.pl/nauka-pisania-literki-c

 

25.03. Temat dnia: W kwiaciarni

 

Jakie to kwiaty?” - zabawa dydaktyczna, rozwijanie percepcji wzrokowej

Proszę przygotować kartę pocztową lub zdjęcie krokusa, stokrotki albo tulipana. Na odwrocie proszę narysować linie dzielące kartkę na 8 części (w zależności od umiejętności dziecka). Dziecko ma za zadanie przyjrzeć się kartce, zapamiętać, jak ma wyglądać ilustracja, pociąć ją na części zgodnie z narysowanymi liniami, ponownie złożyć i nakleić na kartkę.

 

,, W kwiaciarni” - wyszukiwanie różnic na obrazkach, ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej - pomoc w galerii tego tygodnia

 

,,Kwiaty” - dopełnianie do 7. - pomoc w galerii tego tygodnia

 

Polka fasolka” – nauka słów pierwszej i drugiej zwrotki piosenki. https://www.youtube.com/watch?v=aec-XvN8bWI

Dziecko słucha śpiewu lub rodzic recytuje rytmicznie słowa pierwszej i drugiej zwrotki piosenki, a dziecko powtarza na zasadzie „echa”. Utrwalenie słów następuje przez rytmiczne powtarzanie szeptem, rytmiczne powtarzanie głośno, dopowiadanie drugiej części frazy, recytowanie wysoko, nisko, recytowanie przez dziecko, recytowanie przez rodzica.

  

Film o wiośnie : https://www.youtube.com/watch?v=VwV06VKZ8H0

 

24.03 Temat dnia: Kwiaty z cebuli – wprowadzenie litery C,c

 

Działania dziecka:

Wysłuchanie piosenki o literce C: https://www.youtube.com/watch?v=pEiC40fxPOQ

- Wyszukiwanie w domu rzeczy, które zaczynają się na głoskę C,c

- Wypowiadanie całego wyrazu Celina, cebula, wybrzmiewanie sylab, głosek - dziecko może przeliczać sylaby i głoski. Dzieci też rozróżniają samogłoski i spółgłoski w wyrazach wiec, mogą wskazać samogłoski i spółgłoski w wyrazie.

- Dziecko wymyśla wyrazy z literą na początku wyrazu - w nagłosie, w środku - w śródgłosie, a także na końcu - w wygłosie. Te ostatnie mogą sprawić trudność.

- Demonstracja litery C, c - można zapytać się dziecka, jaką inną literę przypomina.

https://www.kolorowe-obrazki.pl/litera-c-kaligrafia/

- Można po obejrzeniu filmiku napisać na kartce bez liniatury i w liniaturze literę , zwrócić uwagę na kierunek pisania, omówić miejsce zapisu małej i wielkiej litery w liniaturze.

Wyszukiwanie litery c w tekście, analiza i synteza słuchowa wyrazów; próby odczytywania sylab z poznanych wcześniej liter i całych prostych wyrazów; rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej.

 

 

 

Piosenka - Polka fasolka - https://www.youtube.com/watch?v=aec-XvN8bWI

 

Co tam sadzi pan Jeremi?

Sadzi w polu fa – so – lę!

Po ziarenku bęc – do ziemi.

Jaki – taki plon zbio – rę!”

Ref.: Do re mi

fa so la

fa so la si do!

do re mi

fa so la

fa so la so fa!

Już po tyce w górę pnie się

wesolutka fa – so – la!

Pan Jeremi worek niesie:

Hop, fasolo do wo – ra!”

Ref.: Do re mi...

Prosi żonę pan Jeremi:

Żono łuskaj fasolę

i fasolę gotujże mi,

zanim wrócę na pole!”

 

Ref.: Do re mi… 

 

23.04 Temat dnia: Wiosenne kwiaty

 

 Wiersz :Wiosenne kwiaty , Anna Łada-Grodzicka

Już kwiaty zakwitają

W lasach, ogrodach i na łąkach

– mówią o tym, że nadszedł

czas wiosny i słonka.

Przyszły do nas kwiaty w gości

W swej wiosennej szacie,

Popatrzcie uważnie, może je poznacie?

Pierwszy to przebiśnieg biały.

Drugi – to stokrotka, kwiatek bardzo mały,

Trzeci jest jak złota łąka,

To kaczeniec cały w pąkach.

Czwarty to krokus fioletowy,

Piąty – tulipan purpurowy,

I szósty – to żonkil w żółtym kolorze,

Ten ostatni słoneczny kwiatek

Do wazonu włożę.

 

Można zadać dziecku pytanie: O jakich kwiatach jest mowa w wierszu? Następnym pytaniem może być: Posłuchaj jeszcze raz i powiedz, który kwiatek był pierwszy, który drugi itd. Dziecko dzieli nazwy kwiatów na sylaby z jednoczesnym wyklaskiwaniem, wyróżnia pierwszą głoskę nazwy, wyróżnia ostatnią głoskę nazwy.

 

CIEKAWE STRONY EDUKACYJNE DO NAUKI I ZABAWY Z DZIEĆMI :)

www.panimonia.pl
www.przedszkouczek.pl
www.szaloneliczby.pl
www.kredkauczy.pl
www.logopestka.pl
www.podrecznikarnia.pl
www.przedszkolnepomysly.pl
www.yummy.pl
www.lulek.tv

 

LIST DO RODZICÓW

Planowana tematyka zajęć : ,,Oznaki wiosny” w dniach 16-20.03.2020

W tym tygodniu zachęcamy do obserwowania przyrody - szukania oznak nadchodzącej wiosny.

Obserwacje dzieci mogą zapisywać w formie obrazkowej. Zachęcamy do utrwalenia znajomość nazw dni tygodnia, poznania znaku graficznego litery g, G,

Można podjąć próby wysłuchiwania głoski g na początku i w środku podawanych wyrazów i próbować czytać wyrazy z poznanych liter: O, A, L, M, E, T, D, I, K, U, P, Y, B, N, S, G.

 

Dobre pomysły dla rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

- Spacer, obserwacja budzącej się przyrody.

- Obserwacja pogody, prowadzenie kalendarza pogody.

- Przeglądanie ubrań, wybieranie tych, które mogą być przydatne wiosną.

- Zabawy w przeliczanie, dokładanie do zbioru tylu elementów, by razem było 7; odkładanie ze zbioru elementów tak, by zostało ich 7.

- Zabawy w wysłuchiwanie poznanych głosek i w wyszukiwanie w wyrazach poznanych liter.

- Czytanie książek - opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek.

- Zachęcamy do gromadzenia wykonanych zadań - po powrocie do przedszkola dzieci będą omawiać swoje prace na terenie grupy.

 

Wiosna - wiersz

Obudziła się wiosna tu i tam,

rozrzuciła kwiatki wszędzie nam.

Łąki kaczeńcami ozdobiła

a nad polami się zastanowiła.

Kiedy świat cały malowała

skowronka w polu ujrzała.

Piosenkę z nim zanuciła

i gniazdo w trawie uwiła. 

W lesie zobaczyła kukułkę – 

o ciepłych krajach porozmawiała.

Nawrzucała do kosza fiołków

i z powrotem na łąkę odleciała.

Tam spotkała bociana,

który klekotał już od rana:

– zbuduję na kominie gniazdo duże,

a potem odbędę długie podróże.

I kiedy tak wiosna sobie spacerowała

stara wierzba się nagle odezwała:

– Droga wiosno mam żal do ciebie,

o wszystkich pamiętałaś tylko.

O moich kotkach zapomniałaś!

Tydzień – przypomnienie nazw dni tygodnia na podstawie wiersza Jana Brzechwy.

Tydzień dzieci miał siedmioro:

Niech się tutaj wszystkie zbiorą!”

Ale przecież nie tak łatwo

Radzić sobie z liczną dziatwą:

Poniedziałek już od wtorku

Poszukuje kota w worku,

Wtorek środę wziął pod brodę:

Chodźmy sitkiem czerpać wodę”.

Czwartek w górze igłą grzebie

I zaszywa dziury w niebie.

Chcieli pracę skończyć w piątek,

A to ledwie był początek.

Zamyśliła się sobota:

Toż dopiero jest robota!”

Poszli razem do niedzieli,

Tam porządnie odpoczęli.

Tydzień drapie się w przedziałek:

No, a gdzie jest poniedziałek?”

Poniedziałek już od wtorku

Poszukuje kota w worku –

I tak dalej…

Piosenka ,,Liczenie kukułki ” - https://www.youtube.com/watch?v=DgQLFYGM4V8

Ku – ku, ku – ku, po co krzyczysz?

Muszę wszystkie drzewa zliczyć.

Będę tak kukać przez całą wiosnę.

Policzę, ile drzew w lesie rośnie.

Ku – ku, ku – ku, jedno, drugie.

Ku – ku, ku – ku, liczyć lubię.

Będę tak kukać przez całą wiosnę.

Policzę, ile drzew w lesie rośnie.

Liczę pilnie, ku – ku, ku – ku,

Ile sosen, ile buków.

Będę tak kukać przez całą wiosnę.

Policzę, ile drzew w lesie rośnie.

Zagadki  

Nogi ma czerwone, cienkie jak patyki,

A po nasze żabki przybył aż z Afryki. /bocian/

Śpiewa wysoko piosenki do słonka,

Głos ma podobny do drżenia dzwonka. /skowronek/

Ten ptaszek, choć tak malutki,

Wielkie na niebie czyni kółka,

A nazywa się ……….. /jaskółka/

Siedzi sobie na buku

Woła kuku, kuku. /kukułka/

Wraca do budki lęgowej na drzewie

I czeka z radością na panią szpakową. /szpak/

Wiersz- litera G

G jak C wygląda

Ale C z malutkim noskiem.

Choć to może być ogonek,

Albo haczyk, albo dzwonek.

Karty pracy do wykorzystania:

https://www.kolorowe-obrazki.pl/litera-g-kaligrafia/

http://bystredziecko.pl/g-nauka-pisania-dla-dzieci/

https://www.kolorowe-obrazki.pl/cyfra-7-kaligrafia/

 

OZNAKI WIOSNY 

 

 

DRODZY RODZICE

OTO PROPOZYCJE STRON EDUKACYJNYCH DO ZABAW
Z DZIEĆMI W WOLNYM CZASIE :):):)

www.anglomaniacy.pl
www.kolorowankionline.net
www.matematykadladzieci.pl
www.ciufcia.pl
www.domowyprzedszkolak.pl
www.kiddoland.pl
www.bajkidoczytania.pl
www.bystredziecko.pl
www.mojedziecikreatywnie.pl
www.dzieciakiwdomu.pl

 

film :

 

Witamy w grupie ,,Wędrowniczki”. W nowym roku szkolnym 2019/2020 dzieci z grupy IV powitały nauczycielki: Lidia, Katarzyna oraz pomoc w grupie: Wioleta. Grupa liczy dziewięć dziewczynek i siedemnastu chłopców.

W grupie praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza przebiega w oparciu o Program Wychowania Przedszkolnego ,,Kocham Przedszkole” WSiP autorstwa Mirosławy Anny Pleskot, Agnieszki Staszewskiej-Mieszek.

W planowaniu pracy z dziećmi uwzględniane są priorytety MEN. W bieżącym roku szkolnym w przedszkolach dotyczą :

Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych

- Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.

- Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Dzieci z grupy ,,Wędrowniczki’’ uczestniczą w zajęciach przygotowujących do nauki języka angielskiego ( dwa razy w tygodniu ) oraz religii ( również dwa razy w tygodniu ). Odbywają się także zajęcia umuzykalniające prowadzone przez nauczycielki z grupy.

W grupie realizowany jest również program edukacyjny ,,Mali Odkrywcy’’, zakładający prowadzenie zajęć tematycznych, w których dzieci z własnej inicjatywy uczą się zgłębiać zagadki życia i badają fenomeny swojego otoczenia. Próbują również sprawdzić, jak funkcjonują przedmioty, poznają świat nauki oraz świat plastyki i sztuki. Realizowany jest również program edukacyjny ,,Mali Ogrodnicy”. Zajęcia umożliwiają dzieciom doświadczanie wszystkimi zmysłami. Dzieci odkrywają świat w zabawie, ale dzięki niej uczą się wiary we własne możliwości i umiejętności, rozwijają samodzielność. Dostarczane bodźce mają w założeniu prowadzić do intensywnego zajmowania się środowiskiem, własnym ciałem, umiejętnościami oraz prawami natury. Dzieci nowoprzybyłe do przedszkola zostały od pierwszego dnia pobytu w przedszkolu objęte specjalna opieką i troską, tak, aby w jak najkrótszym czasie przeszły okres adaptacji.

Ponadto ,,Wędrowniczki’’ będą brały udział w realizacji innych programów, projektów oraz w akcjach związanych z bieżącym życiem przedszkola, Rocznym Planem Pracy Przedszkola oraz wszelkimi działaniami dotyczącymi promocji zdrowia.

Zrealizowano oraz zaplanowano udział grupy IV w uroczystościach i imprezach przedszkolnych i grupowych, między innymi (w pierwszym półroczu) : Dzień Przedszkolaka, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Niepodległości, Andrzejki, Dzień Górnika, Mikołajki oraz inne wynikające z realizacji Kalendarza Ekologicznego, akcji zdrowotnych, charytatywnych i innych. Dodatkowo przedszkolaki biorą udział w cyklicznych audycjach muzycznych oraz okazjonalnych teatrzykach.

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ - KWIECIEŃ

 

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 

Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku. 
Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów.
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Nazywanie zwierząt i ich potomstwa, poznanie roli zwierząt hodowlanych w życiu człowieka.
Wdrażanie do opieki nad zwierzętami domowymi, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
Kształtowanie przywiązania do symboli narodowych.
Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.
Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech;
Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.
Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą cyfr(1–8) i znaków (=, +).
Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.
Wprowadzenie liter j, J; w, W; f, F odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań w zakresie poznanych liter.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.
Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie przedszkolnym, w trakcie spacerów.
Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.

Zestaw ćwiczeń porannych nr 15, 16.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 5, 6

  

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ - MARZEC

 

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 

Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów.
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku;
Nazywanie i identyfikowanie cech typowych dla przedwiośnia i wiosny.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech;
Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.
Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą znaków, wprowadzenie znaku =.
Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.
Wprowadzenie liter g, G, c, C; odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań w zakresie poznanych liter.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką;
Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie przedszkolnym, w trakcie spacerów.
Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.
Poznanie funkcji instytucji usługowych – poczta.
Poznanie dawnych i współczesnych sposobów komunikacji i przesyłania informacji.

Zestaw ćwiczeń porannych nr 13, 14.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 3, 4.

 

AUDYCJA MUZYCZNA ,,FAJNY INSTRUMENT"

 

 

 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ - LUTY

 

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 

Prowadzenie zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i nabywania odporności.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
Rozwijanie czynnego słownika dziecka.
Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.
Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.
Rozwijanie pamięci wzrokowej.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej, wprowadzenie liter n, N, s, S, r, R.
Kształtowanie umiejętności czytania sylab, prostych wyrazów, krótkich zdań związanych z tematem kompleksowym i zainteresowaniami dzieci.
Rozwijanie zainteresowania różnymi rodzajami książek jako źródła wiedzy.
Rozbudzanie ciekawości poznawczej.
Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.
Wprowadzenie znaku = jako symbolu do oznaczenia równoliczności dwóch zbiorów.
Wprowadzenie liczb 6, 7 jako symboli do kodowania informacji dotyczących liczebników w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
Wykonywanie czynności pomiaru długości w zabawach i doświadczeniach.
Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.
Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.
Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.
Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.
Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.
Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej; kontrolowanie poprawności chwytu pisarskiego i postawy ciała podczas zabaw grafomotorycznych wykonywanych przy stoliku.
Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami: najpierw, potem, na końcu.
Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.
Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem; rozwijanie umiejętności improwizowania.
Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.
Zachęcanie do tworzenia ciekawych i niebanalnych strojów karnawałowych.
Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców.
Zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.
Wspomaganie rozwoju dzieci w zabawach prowadzonych indywidualnie i w małych zespołach zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zainteresowaniami.
Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie przedszkolnym, w trakcie spacerów. Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.

Zestaw ćwiczeń porannych nr 11, 12.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 11, 12.

 

AUDYCJA MUZYCZNA ,, NA MROŹNE DNI - GORĄCA MUZYKA"

 

 

WALENTYNKI 

 

 

 

 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ - STYCZEŃ

 

Ogólne cele dydaktyczno – wychowawcze:

 

Wdrażanie do właściwego ubierania się – zgodnego z porą roku.
Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów.
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianami por roku.
Nazywanie i identyfikowanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.
Rozwijanie myślenia logicznego poprzez prowadzenie obserwacji i doświadczeń oraz wyciągania wniosków.
Wdrażanie do bezpiecznych zabaw na śniegu i lodzie.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
Kształtowanie przywiązania do swojej rodziny, szczególnie do dziadków, obchodzenie ich święta.
Doskonalenie umiejętności klasyfikowania wg dwóch lub więcej cech.
Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.
Poznanie obrazu graficznego cyfr 4 i 5.
Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą znaków.
Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.
Wprowadzenie liter p, P ,b, B; odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań z poznanych liter.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.
Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, na boisku, w trakcie spacerów.
Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.

Zestaw ćwiczeń porannych nr 9, 10

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 9, 10

 

 BAL KARNAWAŁOWY

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ - GRUDZIEŃ

 

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 

Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.

Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

Nazywanie i identyfikowanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.

Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.

Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech.

Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.

Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą znaków.

Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej (kolejność czynności).

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.

Wprowadzenie liter k, K, u, U; odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań z poznanych liter.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.

Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, na boisku, w trakcie spacerów.

Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.

Poznanie funkcji instytucji usługowych na przykładzie poczty.

Poznanie dawnych i współczesnych sposobów komunikowania się i przesyłania informacji.


Zestaw ćwiczeń porannych nr 7, 8

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 7, 8

 

ZAJĘCIE WARSZTATOWE - OZDOBY CHOINKOWE

 

 

SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE

 

 

DZIEŃ GÓRNIKA

 

 

MIKOŁAJKI

 

 

TEATRZYK - ,,PRZYGODA BAŁWANKA"

 

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ - LISTOPAD

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 

Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, na boisku, w trakcie spacerów.

Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.

Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.

Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas porządkowania zdarzeń, sekwencji czasowych.

Rozwijanie słownika dziecka o pojęcia dotyczące filharmonii, zawodu muzyka, malarza, rzeźbiarza.

Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, porównywania liczebności zbiorów; porządkowania ich według rosnącej lub malejącej liczby elementów.

Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 2, 3 oraz liter e, E, t, T, d, D, i, I; nazywanie ich, tworzenie i odczytywanie sylab i prostych wyrazów.

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według dwóch, trzech cech.

Ćwiczenie pamięci wzrokowej poprzez składanie obrazków z części, czytanie globalne wyrazów odnoszących się do tematu zabawy;

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Zachęcanie do wypowiadania się w aktywności plastycznej, ruchowej i muzycznej – tworzenie improwizacji ruchowych, muzycznych i dowolnych prac plastycznych.

Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas zabaw ruchowo-słuchowo-wzrokowych i graficznych.

Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

Rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi podczas codziennej aktywności dzieci.

Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich poprzez codzienne czytanie dzieciom tekstów literatury dziecięcej.

Wspomaganie rozwoju dzieci w zabawach prowadzonych indywidualnie i w małych zespołach zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zainteresowaniami.

 

Zestaw ćwiczeń porannych nr: 5, 6

 

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr: 5, 6

 

KONKURS LIDA ,,TWORZYĆ KAŻDY MOŻE" WYKONANIE ŚWIĄTECZNEJ MAKATKI PRZEZ LIWIĘ Z MAMĄ

 

 

OGÓLNOPOLSKA AKCJA ,,RZUĆ PALENIE RAZEM Z NAMI"

 

 

WARSZTATY CHEMICZNE

 

 

,,KONIŃSKI ROK ZOFII URBANOWSKIEJ"

 

 

KONIŃSKIE DNI RELACJI - PROJEKT ,,SZKOŁA NASZYCH MARZEŃ"

 

 

UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI 101 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

 

 

 

 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ – PAŹDZIERNIK

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 

Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.

Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie, w trakcie spacerów.

Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.

Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarza, pielęgniarki.

Zachęcanie do spożywania surowych i przetworzonych owoców i warzyw.

Rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw i ich roli w codziennej diecie.

Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.

Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, porównywania liczebności zbiorów; porządkowania ich według rosnącej lub malejącej liczby elementów.

Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1 oraz liter a, A, l, L, m, M; nazywanie ich, tworzenie i odczytywanie sylab i prostych wyrazów.

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według dwóch, trzech cech.

Ćwiczenie pamięci wzrokowej poprzez składanie obrazków z części, czytanie globalne wyrazów odnoszących się do tematu zabawy.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Zachęcanie do wypowiadania się w aktywności plastycznej, ruchowej i muzycznej – tworzenie improwizacji ruchowych, muzycznych i dowolnych prac plastycznych.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – rozwijanie myślenia logicznego.

Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas zabaw ruchowo-słuchowo-wzrokowych i graficznych.

Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

Rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi podczas codziennej aktywności dzieci.

Poszerzanie słownika dzieci o nazwy dyscyplin sportowych, drzew.

Kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym.

Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich poprzez codzienne czytanie dzieciom tekstów literatury dziecięcej.

Wspomaganie rozwoju dzieci w zabawach prowadzonych indywidualnie i w małych zespołach zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zainteresowaniami


Zestawy ćwiczeń porannych nr: 3, 4

Zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr: 3, 4

 

SPOTKANIE Z KOMBATANTEM - AKCJA ,,SZKOŁA PAMIĘTA"

 

 

ZŁOŻENIE ZNICZY POD POMNIKIEM ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA`39 - AKCJA ,,SZKOŁA PAMIĘTA"

 

 

TEATRZYK - SKRZAT U KUPCA

 

 

W KINIE - PRZYGODY WILKA I ZAJĄCA

 

 

DZIEŃ KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

 

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ - WRZESIEŃ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Integrowanie się z grupą rówieśniczą.

Poznanie topografii przedszkola.

Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.

Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.

Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego.

Poznanie numerów alarmowych do tych instytucji.

Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.

Poznanie zmysłów, którymi odbieramy otaczający nas świat.

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie (w sadzie) jesienią.

Poszerzanie czynnego słownika o nazwy czynności związanych z pracą w sadzie, ogrodzie warzywnym.

Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według określonych cech.

Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Rozwijanie percepcji wzrokowej na wyrazach; czytanie globalne prostych wyrazów.

Poznanie litery drukowanej o, O; wyróżnianie liter o, O spośród innych liter;

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski o w wyrazach

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 

Zestawy ćwiczeń porannych nr: 1, 2.

Zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr: 1, 2.

 

ŚWIĘTUJEMY DZIEŃ CHŁOPCA

 

 

ZABAWY NA PLACU

 

 

AKCJA - SPRZĄTANIE ŚWIATA