Nauczycielki pracujące w grupie:
Emilia Rożek
Katarzyna Szymaniak
Pomoc w oddziale:
Lidia Stasiak

Nasza grupa liczy 25 osób- w tym 11 dziewczynek i 14 chłopców. Są to dzieci 5, 6 – letnie. Podczas pobytu w przedszkolu dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach oferowanych przez naszą placówkę zgodnie z podstawą programową w oparciu o Program wychowania przedszkolnego – PWN a także w zajęciach dodatkowych m.in. ,,Mali Kucharze”. Nasza praca odbywa się przy współpracy z rodzicami, którzy aktywnie uczestniczą w życiu grupy: pomagają w organizacji uroczystości, wycieczek, wyjść poza teren przedszkola. Przedszkolaki chętnie biorą udział w zajęciach organizowanych na terenie grupy o zróżnicowanym charakterze oraz zintegrowanych sferach działalności.