Nauczycielki

  • Mgr Emilia Rożek
  • Mgr Joanna Przerwa

 

Nasza grupa liczy 25 osób – w tym 6 dziewczynek i 19 chłopców. Są to dzieci 5-6 letnie. Podczas pobytu w przedszkolu dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach oferowanych przez naszą placówkę zgodnie z podstawą programową, w oparciu o Program Wychowania Przedszkolnego MAC autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej. Chętnie biorą udział w zajęciach dodatkowych, m.in. „Mali kucharze”, podczas których rozwijają swoje umiejętności kulinarne. Poza umiejętnościami kojarzonymi bezpośrednio z przygotowaniem do szkoły i wykształceniem tzw. dojrzałości szkolnej nasze dzieci uczą się nawiązywać kontakty z rówieśnikami, z dorosłymi, pokonywać zwątpienie w chwilach niepowodzeń oraz doprowadzać pracę „do końca” mimo znużenia. Nasza praca odbywa się we współpracy z rodzicami, którzy aktywnie uczestniczą w życiu grupy: pomagają w organizacji uroczystości, wycieczek oraz wyjść poza teren przedszkola.