6:00–7:00

Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy dowolne w grupie łączonej.

 

7:00–8:00

Zabawy dowolne, praca indywidualna z dziećmi.

 

8:00–8:15

Zabawy, ćwiczenia poranne

 

8:15–9:00

Czynności higieniczno – porządkowe, śniadanie.

 

9:00–10:00

Przygotowanie do zajęć, zajęcia dydaktyczne wg. wybranego programu wychowania przedszkolnego

 

10:00–10:15

Czynności higieniczne, II śniadanie

 

10:15 – 10:30

Zabawy dydaktyczne utrwalające treści programowe

 

10:30–12:00

 

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do wyjścia do ogrodu/na spacer, obserwacje przyrodnicze, zabawy w ogrodzie

 

12:00–12:30

Czynności higieniczne, obiad

 

12:30 – 14:30

 

Bajkoterapia, relaksacja, zabawy w kącikach zainteresowań , zabawy w ogrodzie

 

14:30–15:00

Czynności porządkowo-higieniczne, podwieczorek.

 

15:00–16:00

 

Zabawy ruchowe na powietrzu, praca indywidualna z dziećmi

 

16:00 – 18:00

 

 

Zabawy i gry dydaktyczne w grupie łączonej, zabawy dowolne, rozchodzenie się dzieci

 

Oddział I – w razie potrzeb grupy, pierwszy piątek miesiąca 16:00 – 16: 30

Oddział II – pierwszy poniedziałek miesiąca 16:00 – 16: 30

Oddział III – w razie potrzeb grupy, pierwszy wtorek miesiąca 16:00 – 16: 30

Oddział IV – pierwszy poniedziałek miesiąca 16:00 – 16: 30

 

Oddział V – w razie potrzeb grupy,16:00 – 16:30