ĆWICZENIA POCZUCIA STRON I ORIENTACJI W SCHEMACIE WŁASNEGO CIAŁA I OSÓB STOJĄCYCH NAPRZECIW:

- Zabawa ,,Kipiący czajnik”:  Uczestnicy zabawy stojąc kładą lewą dłoń powyżej żołądka, prawą na czubku głowy. Na    sygnał prowadzącego zabawę każdy zaczyna lewą dłonią gładzić żołądek ruchem kolistym,  a prawą dłonią poklepywać się po głowie. Kto potrafi wykonać to zadanie ma dobrze rozwiniętą zdolność koordynacji ruchów.

- Zabawa ,,Jestem twoim odbiciem”: Dorosły i dziecko stoją twarzami do siebie. Jedna osoba wykonuje różne ruchy, które druga osoba naśladuje. Ruchy muszą być płynne i urozmaicone.

 

2.      ĆWICZENIA POCZUCIA POŁOŻENIA W PRZESTRZENI:

- Zabawa ,,Jak trafić do celu?”: Uczestnicy zabawy zamykają oczy dłońmi. Prowadzący nadaje ciche sygnały, zmieniając dość często swoje miejsce. Dzieci spokojnie poruszają się zgodnie z kierunkiem, z którego dochodzi dźwięk. Wygrywa ten, kto złapie prowadzącego.

- Zabawa ,,Zimno – gorąco”: Prowadzący zabawę pokazuje wybrany przedmiot dzieciom. Jedna wybrana osoba opuszcza pomieszczenie, w tym czasie wszyscy pozostali  po cichu ustalają miejsce schowania tego przedmiotu. Dziecko, które wcześniej wyszło zostaje zaproszone do powrotu i rozpoczyna szukanie. Gdy zbliża się do schowanego przedmiotu wszyscy wołają "ciepło - gorąco - ogień", w miarę oddalania się wołają: "chłodno - zimno - lód".

        3.  ĆWICZENIA  PERCEPCJI WZROKOWEJ:
              - Zabawa
,,Zaczarowany stolik”:  Uczestnicy zabawy  stoją wokół stolika, na którym 
                znajduje się szereg przedmiotów ułożonych w określony sposób i przykrytych
                chustą. Prowadzący zabawę odkrywa na jedną minutę chustę, aby dzieci mogły
                 zapamiętać układ,  liczbę oraz kształt przedmiotów.
             -  Zabawa ,,Poznawanie dotykiem”:  Dzieci trzymają ręce za plecami. Każdemu z nich
                wkłada się do rąk mały przedmiot. Po ,,obejrzeniu” przedmiotu palcami, każdy
                stara się narysować rozpoznany kształt lub powiedzieć co to jest.

         4. ĆWICZENIA  PERCEPCJI SŁUCHOWEJ:
              - Zabawa ,,
Gdzie jest zegarek”:  W pomieszczeniu ukryty jest budzik. Dziecko kierując się
                 słuchem stara się go odszukać.

Zadania na Religię

 

Zadania na religię dla grupy 3 ,4, 5 

POBIERZ PLIK PDF 

 

 

Zadania z logopedii 

POBIERZ PLIK PDF