E- twinning – europejska współpraca szkół i przedszkoli

 

E-twinning jest platformą służącą nauczycielom do zawierania kontaktów, dzielenia się doświadczeniami oraz współpracy przy projektach.

 

W listopadzie 2014 r. w naszym przedszkolu ruszył projekt e-twinning

pt. „Christmas traditions” (Tradycje świąteczne) realizowany przez dzieci

 

z grupy V na zajęciach języka angielskiego. Projekt powstał podczas kontaktu nauczycielki języka angielskiego z jedną z nauczycielek przedszkola w Turcji. Celem projektu jest ukazanie tradycji świątecznych obchodzonych w Polsce, Turcji oraz w innych państwach mieszczących się w Europie. Do projektu dołączyli już partnerzy z takich państw jak Portugalia, Rumunia, Włochy, Czechy, Wielka Brytania, Irlandia, Chorwacja. Podczas projektu nauczyciele i uczniowie na specjalnej platformie TwinSpace wymieniają się zdjęciami, filmami video, prezentacjami multimedialnymi oraz przesyłają kartki świąteczne, aby lepiej poznać tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia.