Wzmacnianie więzi rodzinnych

Zapoznanie z charakterystycznymi elementami związanymi z Wielkanocą

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania czytanego przez N.

Poznanie polskich zwyczajów związanych z Wielkanocą

Poznanie określeń: pisanka, kraszanka, święconka

Łączenie opisu słownego z przedmiotem – rozwiązywanie zagadek

Poznanie tradycji święcenia pokarmów w wielką sobotę

Zwrócenie uwagi na estetyczny wygląd koszyczka wielkanocnego

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania ze względu na jedną cechę

Posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych

Przybliżenie dzieciom tradycji malowania jajek

Ćwiczenia rozluźniające i zwiększające ruchomość w stawach

Liczenie w dostępnym zakresie

Budowanie wypowiedzi na temat świątecznych potraw – praca z obrazkiem

Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się przy stole

Poznanie pracy rolnika – czynności, jakie wykonuje i potrzebnych mu narzędzi

Wiązanie opisu słownego z obrazkiem

Opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią zdarzeń, używanie określeń: na początku, potem, na końcu

Porównywanie liczebności zbiorów

Odwzorowywanie liczebności za pomocą zbiorów zastępczych

Rozwijanie motoryki małej

Zapoznanie z wyglądem i nazwami pojazdów

Wzmacnianie mięśni grzbietu

Poznanie produktów, które powstają z mleka

Rozumienie znaczenia jedzenia nabiału dla zachowania zdrowia

Klasyfikowanie przedmiotów według dwóch cech

Wdrażanie do utrzymywania porządku w swoim otoczeniu

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za przyrodę

Wdrażanie do utrzymywania porządku w swoim otoczeniu

Wskazywanie właściwych i niewłaściwych zachowań wobec przyrody

Rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej

Kształtowanie umiejętności wykorzystywania różnych materiałów w pracy plastycznej

Rozwijanie mowy i koncentracji uwagi – opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią zdarzeń

Tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez eksperymentowanie

Nabywanie sprawności ruchowej i zwinności

Wdrażanie do utrzymywania porządku

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według określonej cechy

Kształtowanie u dziecka śmiałości i odwagi poprzez prezentowanie przed grupą swojej ulubionej książki

Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych książek

Rozbudzanie ciekawości badawczej – sprawdzanie różnych faktur papieru

Rozwijanie zainteresowania książkami

Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat obrazka oraz wysłuchanego tekstu

Układanie i opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią zdarzeń

Doskonalenie umiejętności liczenia

Zapoznanie z pracą sprzedawcy w księgarni

Poznanie określeń: okładka, strona, kartka, księgarnia

Rozwijanie sprawności koordynacyjnej (równowagi, orientacji wzrokowo-ruchowej)

Ukazanie różnorodności tematycznej książek

Rozwijanie zainteresowania książkami

Serdecznie zapraszamy rodziców 

na zajęcia otwarte "WIOSENNE KANAPKI"

dn. 21.03.2019r. o godzinie 10.00.