• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • włącz większą interlinie+
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Informacje:
 • jezyk migowy
 • invalid
 • Mapa strony:
 • mapa strony

krasnoludki

Krasnoludki

kotki

Kotki

misie

Misie

wedrowniczki

Wędrowniczki

ekoludki

Ekoludki

Zobacz wszystko

 

1.    W marcu jak w garncu 02- 06.03.2020r.

2.    Porządki w ogrodzie 09- 13.03.2020r.

3.    Witaj wiosno! 16- 20.03.2020r.

4.    Zwierzęta na wiejskim podwórku 23- 27.03.2020r.

Cele ogólne:

·         Zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi w okresie przedwiośnia.

·         Posługiwanie się nazwami zjawisk atmosferycznych: deszcz, wiatr, słońce, śnieg.

·         Poznanie i rozumienie przysłowia W marcu jak w garncu.

·         Rozumienie konieczności dostosowania ubrania do temperatury otoczenia.

·         Uświadamianie znaczenia troski o własne zdrowie, odpowiedzialności za nie.

·         Dostrzeganie zjawisk zachodzących w otoczeniu w okresie przedwiośnia.

·         Poznanie procesu powstawania deszczu – eksperymenty z wodą.

·         Utrwalenie pojęć: unosić się i opadać.

·         Rozumienie wyrażenia kalendarz pogody.

·         Rozumienie znaczenia symboli graficznych – posługiwanie się nazwami zjawisk atmosferycznych: deszcz, wiatr, słońce, śnieg.

·         Posługiwanie się określeniami ciepłe, zimne.

·         Nabywanie umiejętności formułowania poleceń – zabawa „Ciepło – zimno”.

·         Kształtowanie dużej motoryki i zwiększanie pojemności życiowej płuc.

·         Obserwacje przyrodnicze w ogrodzie – rozpoznawanie i podawanie nazw pierwszych oznak wiosny w najbliższym otoczeniu.

·         Zapoznanie z wyglądem i nazwą pierwszego wiosennego kwiatka – przebiśniegu.

·         Rozwijanie ekspresji plastycznej – malowanie dużych powierzchni.

·         Poznanie pracy ogrodnika, jego wyglądu i akcesoriów; podawanie nazw przyborów do sprzątania ogrodu.

·         Przeliczanie w granicach możliwości dzieci.

·         Wdrażanie do wykonywania prostych prac porządkowych w ogródku przedszkolnym, grabienie, przekopywanie grządek, sianie.

·         Wyjaśnienie pojęcia: sianie.

·         Praca z obrazkiem przedstawiającym wiosenne czynności w ogrodzie.

·         Poznanie różnych roślin cebulkowych.

·         Zakładanie zielonego ogródka na parapecie – poznanie etapów sadzenia cebuli.

·         Dostrzeganie różnicy między sianiem a sadzeniem.

·         Prowadzenie obserwacji przyrodniczych w trakcie spaceru po najbliższej okolicy.

·         Kształtowanie prawidłowej postawy oraz polepszenie funkcji układu krążenia i oddychania.

·         Dostrzeganie w otoczeniu oznak wczesnej wiosny – rozpoznawanie i podawanie nazw pierwszych przejawów wiosny.

·         Zabawy sensoryczne; poszerzanie słownika o określenia: miękkie, miłe, puszyste.

·         Rozumienie wieloznaczności słów: kotki i pączki.

·         Rozpoznawanie i podawanie nazw ptaków: skowronka, bociana, jaskółki.

·         Rozpoznawanie ptaków po ich głosie.

·         Doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.

·         Rozpoznawanie i podawanie nazw emocji.

·         Dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.

·         Zapoznanie z wyglądem i nazwami pierwszych wiosennych kwiatów: krokusów, tulipanów, hiacyntów.

·         Wzbogacanie wiedzy na temat polskich zwyczajów ludowych – topienie Marzanny.

·         Wykonanie postaci Wiosny z jej atrybutami, rozwijanie ekspresji plastycznej.

·         Malowanie dużych powierzchni.

·         Doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami; dbanie o bezpieczeństwo.

·         Wdrażanie do zdrowego stylu życia – ruch, właściwe odżywianie.

·         Wyjaśnienie znaczenia spożywania szczypiorku dla zachowania dobrego zdrowia.

·         Rozwijanie umiejętności bezpiecznego poruszania się podczas zabaw ruchowych na powietrzu.

·         Zachęcanie dzieci do uczestniczenia w zabawach ruchowo-naśladowczych.

·         Rozwijanie umiejętności słuchania i śpiewania piosenek.

·         Rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt z wiejskiego podwórka.

·         Aktywne uczestniczenie w zabawach, ośmielanie dzieci do wypowiadania się przed grupą.

·         Kształtowanie umiejętności rozróżniania i podawania nazw zwierząt hodowlanych i ich domów.

·         Zapoznanie z nazwami: buda, stajnia, kurnik.

·         Stymulowanie rozwoju mowy; ćwiczenia mięśni narządów mowy na zgłoskach: mu, me, be, hau, miau, iha, ko, kwa.

·         Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej – rozpoznawanie głosów zwierząt wiejskich.

·         Rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt dorosłych i młodych: koń – źrebak, krowa – cielak, świnia – prosiak, kura – kurczak.

·         Kształtowanie umiejętności łączenia w pary zwierząt dorosłych i młodych.

·         Rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.

·         Doskonalenie czynności podstawowych: chodu, biegu, skoku, utrzymywania równowagi.

·         Poszerzenie wiedzy przyrodniczej na temat pokarmów zwierząt.

·         Łączenie w pary zwierząt i ich przysmaków.

·         Porównywanie liczebności zbiorów poprzez dobieranie elementów w pary.

 

social background

Przekierowanie na stronę Facebook

Przekierowanie na stronę Instagram