• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • włącz większą interlinie+
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Informacje:
 • jezyk migowy
 • invalid
 • Mapa strony:
 • mapa strony

krasnoludki

Krasnoludki

kotki

Kotki

misie

Misie

wedrowniczki

Wędrowniczki

ekoludki

Ekoludki

Zobacz wszystko

Praca wychowawczo- dydaktyczna w grupie będzie opierała się na założeniach i wymogach obowiązującej podstawy programowej, według której celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania- uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. Naszą realizację podstawy programowej będzie wspierał Program wychowania przedszkolnego „Nasze Przedszkole” M. Kwaśniewskiej i W. Żaby- Żabińskiej,  wydawnictwo MAC.
Nasza grupa to „Kotki” - po 3 i 4 lata mamy, w kolorowej, pięknej sali codziennie się spotykamy. Tutaj się bawimy i tu pracujemy, tajemnice roślin i zwierząt poznajemy. Jesteśmy ciekawi i ludzi i świata, w naszej grupie zabawa z nauką się splata. Chcemy wiele poznać, zrozumieć i wiedzieć, by móc potem w szkole o tym opowiedzieć.          
Chętnie tańczymy , piosenki śpiewamy- bo dużo energii do zabawy mamy.         
W kącikach naszej sali gry, puzzle mieszkają i codzienne zabawy nam urozmaicają. W kąciku artystycznym  plastyczne cuda mamy i przez to talenty nasze rozwijamy.
Staramy się bawić grzecznie i w zgodzie, ale czasem staje coś nam na przeszkodzie. Lecz trzy słowa magiczne dobrze już znamy: proszę, dziękuję, przepraszam- często używamy….
Kiedy posiłki do sali się wnosi, wokół smakowity zapach się unosi. Wszystko z talerza
z apetytem zjadamy i o dokładkę z uśmiechem wołamy.    
Kiedy już atrakcji troszkę dosyć mamy przy pięknej muzyce odpoczywamy. A po takim relaksie buzia się uśmiecha, jeszcze smaczny podwieczorek… i już mama, tata czeka!

ZAJĘCIA Z REGIONALNYM TWÓRCĄ- GARNCARZEM W RAMACH PROJEKTU: "KULTURA I SZTUKA W PRZEDSZKOLU"

 • IMG_20190605_094406
 • IMG_20190605_094442
 • IMG_20190605_094608
 • IMG_20190605_094623
 • IMG_20190605_094702
 • IMG_20190605_094755
 • IMG_20190605_095844
 • IMG_20190605_100454
 • IMG_20190605_100744
 • IMG_20190605_101036
 • IMG_20190605_101328
 • IMG_20190605_101705
 • IMG_20190605_101930
 • IMG_20190605_102231
 • IMG_20190605_102502
 • IMG_20190605_102628
 • IMG_20190605_102903
 • IMG_20190605_103031
 • IMG_20190605_103230
 • IMG_20190605_103402
 • IMG_20190605_103655
 • IMG_20190605_103809
 • IMG_20190605_104001
 • IMG_20190605_104210
 • IMG_20190605_104327
 • IMG_20190605_104600
 • IMG_20190605_104829
 • IMG_20190605_105049

Simple Image Gallery Extended

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI CZTEROLETNICH NA MIESIĄC CZERWIEC 2019

·          Poszerzenie słownika dzieci o pojęcia: prawa i obowiązki.

·          Przybliżenie dzieciom zasad życia w społeczności.

·          Pobudzanie do działań artystycznych (odgrywanie scenek).

·          Uświadamianie dzieciom różnorodności kulturowej na świecie.

·          Rozwijanie umiejętności opowiadania o szczegółach życia codziennego.

·          Zapoznanie dzieci z zasadami dobrego wychowania jako gość i gospodarz.

·          Kształtowanie umiejętności wypowiedzi o marzeniach i uważnego słuchania tego, co mówią inni.

·          Rozwijanie zdolności plastycznych.

·          Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej.

·         Poszerzanie wiedzy o dzikich zwierzętach żyjących w Polsce.

·          Rozwijanie umiejętności wskazywania cech różniących zwierzęta (większy – mniejszy) oraz cech wspólnych (wygląd, środowisko życia, pożywienie).

·          Doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu przez naśladowanie dźwięków wydawanych przez zwierzęta.

·          Zapoznanie dzieci z podstawowymi cechami klasyfikacji zwierząt: ssaki, ptaki, gady, płazy, owady.

·          Rozwijanie umiejętności technicznych.

·          Kształtowanie umiejętności reagowania na polecenia w trakcie zabaw ruchowych.

·          Zapoznanie dzieci z zasadami zachowania bezpieczeństwa w lesie w stosunku do zwierząt: nie podchodź, nie dotykaj, nie uciekaj.

·          Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat.

·          Zapoznanie dzieci z powszechnymi gatunkami roślin w Polsce i ich roli.

·          Wdrażanie dzieci do ostrożności w kontaktach z roślinami;  rozwijanie wiedzy o barwach, kontrastach.

·          Uświadamianie dzieciom sposobów bezpiecznego zachowania w trudnych sytuacjach pogodowych.

·          Rozwijanie wiedzy dzieci na temat pochodzenia, natury i skutków zjawisk pogodowych.

·          Kształtowanie świadomości cykliczności w przyrodzie – pory roku, pory dnia.

·          Wdrażanie dzieci do systematycznej pracy.

·          Zachęcanie dziecka do świadomej obserwacji otaczającego je świata.

·          Doskonalenie percepcji wzrokowej.

·          Rozwijanie umiejętności plastycznych i wyobraźni.

·          Utrwalenie wiedzy dzieci dotyczącej cech barw: ciepłe i zimne kolory.

·          Zapoznanie dzieci z pracą artystów: malarzem, rzeźbiarzem, poetą, muzykiem.

·          Porządkowanie wiedzy dzieci na temat rzek, jezior, mórz.

·          Doskonalenie umiejętności koordynacji ruchowej i orientacji.

·          Zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa–  postępowania w przypadku zgubienia się.

·          Rozwijanie u dzieci umiejętności bezpiecznego posługiwania się danymi identyfikacyjnymi: imię, nazwisko, imiona rodziców, adres.

·          Kształtowanie umiejętności rozpoznawanie zapisu imion: własnego i innych.

·Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat.

·          Zapoznanie dzieci z funkcją pocztówek i zachęcenie do wysyłania kartek z wakacji do przedszkola.

 

WYJŚCIE DO AUTOMOBILE TORINO- ZABAWY I ZAJĘCIA Z OKAZJI DNIA DZIECKA ZORGANIZOWANE PRZEZ MAMĘ OLIWII. DZIĘKUJEMY ZA ŚWIETNĄ ZABAWĘ I MOC NIESPODZIANEK :) :):)

 • 20190527_094740
 • 20190527_094756
 • 20190527_094804
 • 20190527_094811
 • 20190527_094828
 • 20190527_095038
 • 20190527_095236
 • 20190527_095404
 • 20190527_095448
 • 20190527_095840
 • 20190527_095914
 • 20190527_100024
 • 20190527_100206
 • 20190527_100222
 • 20190527_100254
 • 20190527_100348
 • 20190527_100515
 • 20190527_100854
 • 20190527_101352
 • 20190527_101441
 • 20190527_101510
 • 20190527_101614
 • 20190527_101812
 • 20190527_102248
 • 20190527_102658
 • 20190527_102813
 • 20190527_102904
 • 20190527_102923
 • 20190527_102937
 • 20190527_103402
 • 20190527_103422
 • 20190527_103435
 • 20190527_103537
 • 20190527_104615
 • 20190527_104717
 • 20190527_104822
 • 20190527_104830
 • 20190527_104852
 • 20190527_105240
 • 20190527_105514
 • 20190527_105820
 • 20190527_110404
 • 20190527_110412
 • 20190527_110422
 • IMG_20190527_104830
 • IMG_20190527_110408
 • IMG_20190527_110412

Simple Image Gallery Extended

ZAJĘCIA WARSZTATOWE Z UDZIAŁEM MAM

 • 20190522_154757
 • 20190522_154801
 • 20190522_154859
 • 20190522_154914
 • 20190522_154922
 • 20190522_154932
 • 20190522_155323
 • 20190522_155349
 • 20190522_155411
 • 20190522_155755
 • 20190522_160032
 • 20190522_161210
 • 20190522_161239
 • 20190522_161251
 • 20190522_161314
 • 20190522_161325
 • 20190522_161348
 • 20190522_161421
 • 20190522_161445
 • 20190522_161500
 • 20190522_161515
 • 20190522_161539
 • 20190522_161617
 • 20190522_161649
 • 20190522_161800
 • 20190522_161824
 • 20190522_161844
 • 20190522_161951
 • 20190522_162030
 • IMG_20190522_152531
 • IMG_20190522_152548
 • IMG_20190522_152552
 • IMG_20190522_153218
 • IMG_20190522_153240
 • IMG_20190522_153456
 • IMG_20190522_153515
 • IMG_20190522_153835
 • IMG_20190522_153845
 • IMG_20190522_153851
 • IMG_20190522_153931
 • IMG_20190522_154352
 • IMG_20190522_154357
 • IMG_20190522_154402

Simple Image Gallery Extended

UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI ŚWIĄT MAJOWYCH I DNIA STRAŻAKA

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://przedszkole25-konin.pl/images/old_images/ds2

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc MAJ

·         Rozwijanie poczucia więzi dzieci z „małą ojczyzną”.

·         Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi.

·         Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat usłyszanej legendy.

·         Rozwijanie umiejętności manualnych.

·         Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni.

·         Kształcenie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji.

·         Uświadomienie dzieciom znaczenia wody dla ludzi, zwierząt i roślin.

·         Zachęcanie dzieci do aktywności badawczej.

·         Kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia szacunku dla symboli narodowych.

·         Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.

·         Doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu przez naśladowanie dźwięków instrumentów.

·         Rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania.

·         Zachęcanie dzieci do świadomej obserwacji świata.

·         Uświadamianie dzieciom potrzeby przestrzegania norm społecznych podczas uroczystości.

·         Rozwijanie wiedzy dzieci na temat hymnu jako symbolu narodowego.

·         Kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych.

·         Budowanie wiedzy dzieci na temat budowy aparatu słuchowego człowieka.

·         Kształtowanie umiejętności nazywania własnych emocji i uczuć.

·         Doskonalenie umiejętności odczytywania sygnałów niewerbalnych.

·         Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sposób społecznie akceptowalny.

·         Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.

        Wdrażanie do umiejętności niwelowania strachu przed ciemnością

·         Kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej ze swoją rodziną.

·         Rozwijanie u dzieci sprawności manualnej.

·         Kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami.

·          Kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych.

·         Kształtowanie umiejętności wcielania się w role.

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA- SPOTKANIE Z PANIĄ PIELĘGNIARKĄ MAMĄ BARTKA

 • 20190404_093046
 • 20190404_093058
 • 20190404_093157
 • 20190405_094502
 • 20190405_094620
 • 20190405_094837
 • 20190405_094937
 • 20190405_095314
 • 20190405_095931
 • 20190405_095941
 • 20190405_095954

Simple Image Gallery Extended

OBCHODZIMY MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA

 • 20190426_113813
 • 20190426_113827
 • 20190426_114425

Simple Image Gallery Extended

DOGOTERAPIA- ZAJĘCIA Z PSEM RASY CAWELIER KING

 • IMG_20190327_091551
 • IMG_20190327_091709
 • IMG_20190327_091908
 • IMG_20190327_092209
 • IMG_20190327_092318
 • IMG_20190327_092356
 • IMG_20190327_092532
 • IMG_20190327_092534
 • IMG_20190327_092622
 • IMG_20190327_092723
 • IMG_20190327_092832
 • IMG_20190327_093130
 • IMG_20190327_093131
 • IMG_20190327_093137
 • IMG_20190327_093340
 • IMG_20190327_093346
 • IMG_20190327_093501
 • IMG_20190327_093625
 • IMG_20190327_093803
 • IMG_20190327_094503
 • IMG_20190327_094519
 • IMG_20190327_094853
 • IMG_20190327_094919

Simple Image Gallery Extended

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc KWIECIEŃ

         Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania dotyczącego przygotowań do Wielkanocy i wypowiadania się na jego temat.

·         Kształtowanie umiejętności współdziałania.

·         Doskonalenie umiejętności manualnych.

·         Zapoznanie dzieci ze zwyczajami i obrzędami świątecznymi.

·         Rozwijanie u dzieci twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek.

·         Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.

·         Wdrażanie do podtrzymywania tradycji świątecznych.

·         Kształcenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.

         Utrwalenie nazw tradycyjnych potraw świątecznych.

·         Rozwijanie umiejętności składania życzeń.

         Doskonalenie sprawności manualnej podczas ozdabiania jaj.

·         Wzmacnianie więzi społecznych w grupie rówieśników i w gronie rodzinnym.

·         Kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta.

·         Budowanie wiedzy dzieci na temat cyklu rozwoju roślin.

·         Rozwijanie u dzieci umiejętności wnikliwej obserwacji przyrody.

·         Rozwijanie umiejętności tworzenia i przeliczania zbiorów.

·         Zapoznanie dzieci  z etapami powstawania chleba.

·         Rozwijanie wyobraźni w zabawach konstrukcyjnych.

·         Kształtowanie umiejętności współpracy.

·         Kształtowanie u dzieci świadomości cykliczności w przyrodzie – pory roku.

·         Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych.

·         Zaznajamianie dzieci z rodzajem pracy w gospodarstwie w odniesieniu do pór roku.

·         Rozwijanie u dzieci spostrzegawczości i koncentracji uwagi.

·         Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.

·          Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej.

·         Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za czystość Ziemi.

·         Kształtowanie świadomości ekologicznej.

·         Kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania.

·         Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.

WITAMY I DZIEŃ WIOSNY

 • 20190321_110702
 • 20190321_110832
 • 20190321_111019
 • 20190321_111309
 • 20190321_111917
 • 20190321_113426
 • IMG_20190321_112209
 • IMG_20190321_112240
 • IMG_20190321_112310
 • IMG_20190321_112346
 • IMG_20190321_112631

Simple Image Gallery Extended

NASZE PIERWSZE WIOSENNE SIEWY

 • 20190319_103135
 • 20190319_103146
 • 20190319_103200
 • 20190319_103315
 • 20190319_103528
 • 20190319_103714

Simple Image Gallery Extended

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM- CZYTANIE BAJKI PRZEZ MAMĘ MARCELKA

 • 20190322_090204
 • 20190322_090214
 • 20190322_090221
 • 20190322_090228
 • 20190322_090236
 • 20190322_090835

Simple Image Gallery Extended

ŚWIĘTUJEMY DZIEŃ KOBIET W SALI ZABAW HOLA

 • 20190307_094533
 • 20190307_100501
 • 20190307_100745
 • 20190307_100845
 • 20190307_100937
 • 20190307_101345
 • 20190307_101440
 • 20190307_101535
 • 20190307_102104
 • 20190307_102139
 • 20190307_102254
 • 20190307_102609
 • 20190307_103001
 • 20190307_103931
 • 20190307_104038
 • 20190307_104534
 • 20190307_110602
 • 20190307_113258
 • 20190307_114723
 • IMG_20190307_100833
 • IMG_20190307_102640
 • IMG_20190307_112736
 • IMG_20190307_115449
 • IMG_20190307_115508
 • IMG_20190307_120619
 • IMG_20190307_120630

Simple Image Gallery Extended

 

Drodzy Rodzice

Z okazji Dnia Kobiet dnia 07.03.2019 (CZWARTEK) dzieci wychodzą na zabawy integracyjne do sali zabaw HOLA.

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc MARZEC

·         Rozwijanie twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek.

·         Uświadamianie dzieciom potrzeby odpoczynku.

·         Rozbudzanie fantazji i wyobraźni.

·         Kształtowanie umiejętności wypowiadania się.

·         Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.

·         Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania części garderoby.

·         Doskonalenie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała.

·         Kształtowanie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji.

·         Rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody.

·         Budowanie wiedzy dzieci na temat obiegu wody w przyrodzie.

·         Kształcenie umiejętności wnioskowania.

·         Utrwalenie wiedzy dzieci na temat charakterystycznych zmian zachodzących w przyrodzie na wiosnę.

·         Kształtowanie nawyku sprzątania po sobie.

·         Zapoznanie z pierwszymi wiosennymi kwiatami.

·         Wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wybranych nazw wiosennych kwiatów.

·         Zapoznanie dzieci z etapami sadzenia roślin; rozwijanie postawy proekologicznej.

·         Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dotyczących ptaków.

·         Rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.

·         Uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody.

·         Kształtowanie umiejętności wyznaczania wyniku dodawania w zakresie 6 (dodawanie na konkretach).

·         Dskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów (pary podobne, pary funkcyjne).

·         Doskonalenie umiejętności rozpoznawania popularnych gatunków ptaków występujących w Polsce.

·         Rozwijanie umiejętności utrzymywania równowagi, skoku na jednej nodze i obunóż.

·         Rozpoznawanie za pomocą zmysłu smaku wybranych owoców i warzyw.Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.

·         Wdrażanie do poznawania rożnych form ekspresji artystycznej – malarstwo, rzeźba, muzyka, poezja, proza

·         Kształtowanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu

·        Wzbogacenie wiedzy na temat polskich zwyczajów ludowych- topieni Marzanny

·         Rozwijanie aparatu mowy dzieci poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.

·         Wyrabianie nawyku częstego i dokładnego mycia rąk przed przygotowywaniem i zjadaniem posiłków.

·         Kształtowanie umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej.

BAL KARNAWAŁOWY

 • 20190111_082906
 • 20190111_082929
 • 20190111_083044
 • 20190111_083116
 • 20190111_095656
 • 20190111_095804
 • 20190111_095850
 • 20190111_095954
 • 20190111_101109
 • 20190111_102826
 • IMG_20190111_100305
 • IMG_20190111_100340
 • IMG_20190111_100606

Simple Image Gallery Extended

100 LAT DLA BABCI I DZIADKA!

 • 20190110_161240
 • 20190110_161354
 • IMG_20190110_154331
 • IMG_20190110_154656
 • IMG_20190110_154739
 • IMG_20190110_154847
 • IMG_20190110_155246
 • IMG_20190110_155602
 • IMG_20190110_155756
 • IMG_20190110_160027
 • IMG_20190110_160122
 • IMG_20190110_160154
 • IMG_20190110_160216

Simple Image Gallery Extended

 SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE Z RODZICAMI POŁĄCZONE Z WARSZTATAMI. SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM

 • 20181213_160458
 • 20181213_160529
 • 20181213_162417
 • 20181213_162633
 • IMG_20181213_153935
 • IMG_20181213_153946
 • IMG_20181213_154116
 • IMG_20181213_154514
 • IMG_20181213_154703
 • IMG_20181213_155140
 • IMG_20181213_155239
 • IMG_20181213_155444
 • IMG_20181213_155458
 • IMG_20181213_155510
 • IMG_20181213_155541
 • IMG_20181213_162110
 • IMG_20181213_162236
 • IMG_20181213_163120

Simple Image Gallery Extended

OBCHODZIMY ŚWIĘTO GÓRNIKÓW

 • IMG_20181210_100802
 • IMG_20181210_100939
 • IMG_20181210_100946
 • IMG_20181210_101014
 • IMG_20181210_103244
 • IMG_20181210_103757

Simple Image Gallery Extended


MIKOŁAJKI

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://przedszkole25-konin.pl/images/old_images/gr2m

WYCIECZKA DO KRAINY ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA- KOŁACINEK

 • 20181130_090541
 • 20181130_110549
 • 20181130_110819
 • 20181130_111459
 • 20181130_113427
 • 20181130_113549
 • 20181130_115007
 • 20181130_121143
 • 20181130_123218
 • 20181130_125030
 • 20181130_125119
 • 20181130_125125
 • 20181130_131025

Simple Image Gallery Extended

OBCHODZIMY 100 ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI- 11 LISTOPADA

 • DSC_0556
 • DSC_0590
 • DSC_0597
 • DSC_0656
 • DSC_0714

Simple Image Gallery Extended

ŚWIĘTUJEMY DZIEŃ CHŁOPCA W SALI ZABAW" HOLA"

 • 20180925_092250
 • 20180925_094114
 • 20180925_094130
 • 20180925_094247
 • 20180925_094913
 • 20180925_094957
 • 20180925_095302
 • 20180925_095659
 • 20180925_095934
 • 20180925_100000
 • 20180925_101152
 • 20180925_104401
 • 20180925_105507
 • 20180925_114307
 • IMG_20180925_094431
 • IMG_20180925_100042

Simple Image Gallery Extended

POZNAJEMY ZASADY RUCHU DROGOWEGO- SPOTKANIE Z POLICJANTAMI

 • 20181009_095600
 • 20181009_095650
 • 20181009_095749
 • 20181009_095910
 • 20181009_100049
 • 20181009_100203
 • 20181009_100231
 • 20181009_100804
 • 20181009_101227
 • 20181009_101308
 • 20181009_101350_001
 • 20181009_101740
 • 20181009_102010

Simple Image Gallery Extended

BIERZEMY UDZIAŁ W AKCJI "SPRZĄTANIE ŚWIATA"

 • 20180921_102122
 • 20180921_102241
 • 20180921_102333
 • 20180921_102439
 • 20180921_102556
 • 20180921_102604
 • 20180921_102825

Simple Image Gallery Extended

  NASZE WSPÓLNE ZABAWY NA PLACU ZABAW

 • 20180920_110807
 • 20180920_110832
 • 20180920_111044
 • 20180920_111059
 • 20180920_111159
 • 20180921_103437
 • 20180921_103730
 • 20180921_103759
 • 20180921_103823
 • 20180921_103931
 • 20180921_104114
 • 20180921_104313

Simple Image Gallery Extended

social background

Przekierowanie na stronę Facebook

Przekierowanie na stronę Instagram