• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • włącz większą interlinie+
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Informacje:
 • jezyk migowy
 • invalid
 • Mapa strony:
 • mapa strony

krasnoludki

Krasnoludki

kotki

Kotki

misie

Misie

wedrowniczki

Wędrowniczki

ekoludki

Ekoludki

Zobacz wszystko

Witamy w grupie ,,Wędrowniczki”. W nowym roku szkolnym 2019/2020 dzieci z grupy IV powitały nauczycielki: Lidia, Katarzyna oraz pomoc w grupie: Wioleta. Grupa liczy dziewięć dziewczynek i siedemnastu chłopców.

W grupie praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza przebiega w oparciu o Program Wychowania Przedszkolnego ,,Kocham Przedszkole” WSiP autorstwa Mirosławy Anny Pleskot, Agnieszki Staszewskiej-Mieszek.

W planowaniu pracy z dziećmi uwzględniane są priorytety MEN. W bieżącym roku szkolnym w przedszkolach dotyczą :

Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych

- Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.

- Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Dzieci z grupy ,,Wędrowniczki’’ uczestniczą w zajęciach przygotowujących do nauki języka angielskiego ( dwa razy w tygodniu ) oraz religii ( również dwa razy w tygodniu ). Odbywają się także zajęcia umuzykalniające prowadzone przez nauczycielki z grupy.

W grupie realizowany jest również program edukacyjny ,,Mali Odkrywcy’’, zakładający prowadzenie zajęć tematycznych, w których dzieci z własnej inicjatywy uczą się zgłębiać zagadki życia i badają fenomeny swojego otoczenia. Próbują również sprawdzić, jak funkcjonują przedmioty, poznają świat nauki oraz świat plastyki i sztuki. Realizowany jest również program edukacyjny ,,Mali Ogrodnicy”. Zajęcia umożliwiają dzieciom doświadczanie wszystkimi zmysłami. Dzieci odkrywają świat w zabawie, ale dzięki niej uczą się wiary we własne możliwości i umiejętności, rozwijają samodzielność. Dostarczane bodźce mają w założeniu prowadzić do intensywnego zajmowania się środowiskiem, własnym ciałem, umiejętnościami oraz prawami natury. Dzieci nowoprzybyłe do przedszkola zostały od pierwszego dnia pobytu w przedszkolu objęte specjalna opieką i troską, tak, aby w jak najkrótszym czasie przeszły okres adaptacji.

Ponadto ,,Wędrowniczki’’ będą brały udział w realizacji innych programów, projektów oraz w akcjach związanych z bieżącym życiem przedszkola, Rocznym Planem Pracy Przedszkola oraz wszelkimi działaniami dotyczącymi promocji zdrowia.

Zrealizowano oraz zaplanowano udział grupy IV w uroczystościach i imprezach przedszkolnych i grupowych, między innymi (w pierwszym półroczu) : Dzień Przedszkolaka, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Niepodległości, Andrzejki, Dzień Górnika, Mikołajki oraz inne wynikające z realizacji Kalendarza Ekologicznego, akcji zdrowotnych, charytatywnych i innych. Dodatkowo przedszkolaki biorą udział w cyklicznych audycjach muzycznych oraz okazjonalnych teatrzykach.

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ - CZERWIEC

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Kształcenie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, układanie symboli (liter, cyfr) według wzoru i z pamięci.
Czytanie prostych wyrazów i zdań.
Rozwijanie umiejętności różnicowania i nazywania kierunków w przestrzeni i na kartce.
Wdrażanie do rozwiązywania zadań z treścią.
Dekodowanie i kodowanie informacji za pomocą znaków i liczb.
Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
Poszerzanie czynnego słownika dziecka.
Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i eksperymentów i wyciągania wniosków na ich podstawie.
Rozbudzanie zainteresowania zjawiskami atmosferycznymi.
Uświadamianie, że wszyscy mają równe prawa.
Zwracanie uwagi na nierówności ekonomiczne panujące pomiędzy ludźmi i zwracanie uwagi, że nie należy się chwalić tym, co się posiada.
Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.
Aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta
Umożliwienie wspólnej zabawy dzieciom i ich rodzicom; czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
Rozbudzanie zainteresowania pięknem krajobrazów Polski.
Rozwijanie umiejętności obserwowania, porównywania, wyodrębniania cech charakterystycznych dla danego krajobrazu.
Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego z nieprzestrzegania zakazów podczas zabaw wakacyjnych.
Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych.
Rozwijanie zainteresowania szkołą jako nowym środowiskiem; umożliwienie poznania i zaaklimatyzowania się w nowym środowisku.
Zachęcanie do zastanawiania się nad tym, co może dziecko spotkać w szkole; tworzenie pozytywnego obrazu szkoły.
Zabiegi higieniczne – wdrażanie do dbałości o własne zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych; prowadzenie obserwacji dzieci.
Czytankowo” –słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. lub słuchanie audiobooków.

Zestaw ćwiczeń porannych nr 19, 20.
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 9, 10.

 

 Prosimy o oddanie głosów na nasze przedszkole

 

Czyściochowe Przedszkole to nowy program edukacyjny realizowany w  Przedszkolu nr25 "BAJKA" w Koninie organizowany przez firmę Rossmann w ramach programu Rossnę! Junior.

 

Jesteś rodzicem? Pamiętaj!  możesz głosować w konkursie Czyściochowe Przedszkole, dołącz do mobilnej Rossmann PL. Głosować mogą uczestnicy programu Rossnę ! Junior, www.rossmann.pl/czysciochowo.

Głosuj na przedszkole Twojego dziecka.·      

·       głosowanie w okresie 1 - 30 kwietnia 2020r.
głosowanie w okresie 1 - 30 czerwca 2020r.
MOŻNA ODDAĆ CODZIENNIE JEDEN GŁOS!!!

                                       DZIĘKUJEMY

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ - MAJ

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 

Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych, plastycznych, muzycznych.
Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków na ich podstawie.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.
Aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta.
Umożliwienie wspólnej zabawy dzieciom i ich rodzicom; czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
Rozwijanie umiejętności różnicowania i nazywania kierunków w przestrzeni i na kartce.
Poszerzanie czynnego słownika dziecka.
Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
Wprowadzenie liter ł, Ł, z, Z,
Kształtowanie umiejętności czytania sylab, prostych wyrazów, krótkich zdań związanych z tematem kompleksowym i zainteresowaniami dzieci.
Rozwijanie zainteresowania różnymi rodzajami książek jako źródła wiedzy.
Rozbudzanie ciekawości poznawczej.
Uświadomienie dzieciom, że zwierzęta też przeżywają emocje, odczuwają radość i ból.
Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego ze spotkania z nieznajomym zwierzęciem.
Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc (przychodnia weterynaryjna) i osób tam pracujących (weterynarz).
Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.
Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 0, 10 jako symboli do kodowania informacji dotyczących liczebników w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności, dodawania i odejmowania.
Wykonywanie czynności pomiaru długości w zabawach i doświadczeniach.
Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.
Kształcenie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, składanie obrazka z części – przygotowanie do czytania i pisania.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno – rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
Zachęcanie do improwizowania i wyrażania siebie w formach plastycznych, muzycznych i ruchowych.

Zestaw ćwiczeń porannych nr 17, 18.
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 7,8

 

EFEKTY PRACY ZDALNEJ W MAJU

 

 • IMG_20200501_113800
 • IMG_20200501_121304
 • IMG_20200501_121738
 • IMG_20200501_122117
 • IMG_20200503_123009
 • IMG_20200504_120347
 • IMG_20200504_120401
 • IMG_20200504_122108
 • IMG_20200504_122356
 • IMG_20200507_115729
 • IMG_20200507_140832
 • IMG_20200509_102747
 • IMG_20200511_204746
 • IMG_20200518_133140
 • IMG_20200518_140731
 • IMG_20200518_142610
 • IMG_20200518_153223
 • IMG_20200518_153232
 • IMG_20200518_153301
 • IMG_20200518_153402
 • IMG_20200518_153413
 • IMG_20200518_154138
 • IMG_20200518_154301
 • IMG_20200518_154534
 • IMG_20200518_154539
 • IMG_20200518_154544
 • IMG_20200518_154549
 • IMG_20200518_154610
 • IMG_20200521_114648
 • IMG_20200521_114720
 • IMG_20200521_115346
 • IMG_20200521_121145

Simple Image Gallery Extended

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ - KWIECIEŃ

 

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 

Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku. 
Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów.
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Nazywanie zwierząt i ich potomstwa, poznanie roli zwierząt hodowlanych w życiu człowieka.
Wdrażanie do opieki nad zwierzętami domowymi, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
Kształtowanie przywiązania do symboli narodowych.
Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.
Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech;
Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.
Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą cyfr(1–8) i znaków (=, +).
Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.
Wprowadzenie liter j, J; w, W; f, F odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań w zakresie poznanych liter.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.
Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie przedszkolnym, w trakcie spacerów.
Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.

Zestaw ćwiczeń porannych nr 15, 16.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 5, 6

 

Prosimy o oddanie głosów na nasze przedszkole

 

Czyściochowe Przedszkole to nowy program edukacyjny realizowany w  Przedszkolu nr25 "BAJKA" w Koninie organizowany przez firmę Rossmann w ramach programu Rossnę! Junior.

 

Jesteś rodzicem? Pamiętaj!  możesz głosować w konkursie Czyściochowe Przedszkole, dołącz do mobilnej Rossmann PL. Głosować mogą uczestnicy programu Rossnę ! Junior, www.rossmann.pl/czysciochowo.

Głosuj na przedszkole Twojego dziecka.·      

·       głosowanie w okresie 1 - 30 kwietnia 2020r.
głosowanie w okresie 1 - 30 czerwca 2020r.
MOŻNA ODDAĆ CODZIENNIE JEDEN GŁOS!!!

                                       DZIĘKUJEMY

EFEKTY PRACY ZDALNEJ W KWIETNIU

 

 • 20200417_00001_001
 • 20200417_00001_002
 • 20200417_00001_003
 • 20200417_00001_004
 • 20200417_00001_005
 • 20200417_00001_006
 • 20200417_00001_008
 • 20200417_00001_009
 • 20200417_00001_010
 • 20200417_00001_011
 • 20200417_00001_012
 • 20200417_00001_013
 • 20200417_00001_014
 • 20200417_00001_015
 • 20200417_00001_016
 • 20200417_00001_017
 • 20200417_00001_018
 • 31032020
 • IMG_20200424_115250
 • IMG_20200424_115712
 • IMG_20200424_120136
 • IMG_20200424_164053
 • IMG_20200424_164058
 • IMG_20200424_164105
 • IMG_20200427_110728
 • IMG_20200427_110745
 • IMG_20200427_110759
 • IMG_20200427_110805
 • IMG_20200427_110813
 • IMG_20200429_112124
 • kostka
 • piesek

Simple Image Gallery Extended

 

  

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ - MARZEC

 

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 

Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów.
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku;
Nazywanie i identyfikowanie cech typowych dla przedwiośnia i wiosny.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech;
Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.
Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą znaków, wprowadzenie znaku =.
Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.
Wprowadzenie liter g, G, c, C; odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań w zakresie poznanych liter.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką;
Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie przedszkolnym, w trakcie spacerów.
Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.
Poznanie funkcji instytucji usługowych – poczta.
Poznanie dawnych i współczesnych sposobów komunikacji i przesyłania informacji.

Zestaw ćwiczeń porannych nr 13, 14.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 3, 4.

 

AUDYCJA MUZYCZNA ,,FAJNY INSTRUMENT"

 

 • KON3_20200302-1
 • KON3_20200302-2
 • KON3_20200302

Simple Image Gallery Extended

 

 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ - LUTY

 

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 

Prowadzenie zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i nabywania odporności.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
Rozwijanie czynnego słownika dziecka.
Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.
Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.
Rozwijanie pamięci wzrokowej.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej, wprowadzenie liter n, N, s, S, r, R.
Kształtowanie umiejętności czytania sylab, prostych wyrazów, krótkich zdań związanych z tematem kompleksowym i zainteresowaniami dzieci.
Rozwijanie zainteresowania różnymi rodzajami książek jako źródła wiedzy.
Rozbudzanie ciekawości poznawczej.
Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.
Wprowadzenie znaku = jako symbolu do oznaczenia równoliczności dwóch zbiorów.
Wprowadzenie liczb 6, 7 jako symboli do kodowania informacji dotyczących liczebników w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
Wykonywanie czynności pomiaru długości w zabawach i doświadczeniach.
Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.
Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.
Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.
Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.
Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.
Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej; kontrolowanie poprawności chwytu pisarskiego i postawy ciała podczas zabaw grafomotorycznych wykonywanych przy stoliku.
Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami: najpierw, potem, na końcu.
Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.
Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem; rozwijanie umiejętności improwizowania.
Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.
Zachęcanie do tworzenia ciekawych i niebanalnych strojów karnawałowych.
Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców.
Zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.
Wspomaganie rozwoju dzieci w zabawach prowadzonych indywidualnie i w małych zespołach zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zainteresowaniami.
Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie przedszkolnym, w trakcie spacerów. Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.

Zestaw ćwiczeń porannych nr 11, 12.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 11, 12.

 

AUDYCJA MUZYCZNA ,, NA MROŹNE DNI - GORĄCA MUZYKA"

 

 • IMG-20200217-WA0000_2
 • IMG-20200217-WA0002
 • IMG-20200217-WA0002_2
 • IMG-20200217-WA0004_3
 • IMG-20200217-WA0005_2
 • IMG-20200217-WA0006_2
 • IMG-20200217-WA0007_2
 • IMG-20200217-WA0008_2

Simple Image Gallery Extended

 

WALENTYNKI 

 

 

 • 20200214_1331181
 • 20200214_1335451
 • 20200214_1336341
 • 20200214_1336451
 • 20200214_1345451
 • 20200214_1346051
 • 20200214_1346191
 • 20200214_1346291
 • 20200214_1352101

Simple Image Gallery Extended

 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ - STYCZEŃ

 

Ogólne cele dydaktyczno – wychowawcze:

 

Wdrażanie do właściwego ubierania się – zgodnego z porą roku.
Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów.
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianami por roku.
Nazywanie i identyfikowanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.
Rozwijanie myślenia logicznego poprzez prowadzenie obserwacji i doświadczeń oraz wyciągania wniosków.
Wdrażanie do bezpiecznych zabaw na śniegu i lodzie.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
Kształtowanie przywiązania do swojej rodziny, szczególnie do dziadków, obchodzenie ich święta.
Doskonalenie umiejętności klasyfikowania wg dwóch lub więcej cech.
Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.
Poznanie obrazu graficznego cyfr 4 i 5.
Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą znaków.
Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.
Wprowadzenie liter p, P ,b, B; odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań z poznanych liter.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.
Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, na boisku, w trakcie spacerów.
Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.

Zestaw ćwiczeń porannych nr 9, 10

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 9, 10

 

 BAL KARNAWAŁOWY

 

 • 20200124_101136
 • 20200124_101651
 • 20200124_102718
 • 20200124_104206
 • 20200124_104222
 • 20200124_104234
 • 20200124_104248

Simple Image Gallery Extended

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ - GRUDZIEŃ

 

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 

Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.

Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

Nazywanie i identyfikowanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.

Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.

Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech.

Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.

Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą znaków.

Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej (kolejność czynności).

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.

Wprowadzenie liter k, K, u, U; odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań z poznanych liter.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.

Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, na boisku, w trakcie spacerów.

Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.

Poznanie funkcji instytucji usługowych na przykładzie poczty.

Poznanie dawnych i współczesnych sposobów komunikowania się i przesyłania informacji.


Zestaw ćwiczeń porannych nr 7, 8

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 7, 8

 

ZAJĘCIE WARSZTATOWE - OZDOBY CHOINKOWE

 

 • 20191217_163245
 • 20191217_163257
 • 20191217_163306
 • 20191217_163313
 • 20191217_163324
 • 20191217_163332
 • 20191217_163351
 • 20191217_163358
 • 20191217_163408
 • 20191217_163410
 • 20191217_163441
 • 20191217_163447
 • 20191217_163544
 • 20191217_163549

Simple Image Gallery Extended

 

SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE

 

 • 20191217_154253
 • 20191217_154259
 • 20191217_154306
 • 20191217_154331
 • 20191217_154352
 • 20191217_154412
 • 20191217_154528
 • 20191217_154727
 • 20191217_154801
 • 20191217_154935
 • 20191217_155004
 • 20191217_155127
 • 20191217_155131
 • 20191217_155239
 • 20191217_155517
 • 20191217_155534
 • 20191217_155540
 • 20191217_155542
 • 20191217_155555
 • 20191217_155601
 • 20191217_155834
 • 20191217_161228
 • 20191217_161259

Simple Image Gallery Extended

 

DZIEŃ GÓRNIKA

 

 • 20191209_101856
 • 20191209_101905
 • 20191209_101913
 • 20191209_101946
 • 20191209_102030_2
 • 20191209_102042_2
 • 20191209_102046_2
 • 20191209_102226

Simple Image Gallery Extended

 

MIKOŁAJKI

 

 • 20191206_103443
 • 20191206_103449
 • 20191206_103459
 • 20191206_103509
 • 20191206_103808
 • 20191206_105248
 • 20191206_105248_2
 • 20191206_105251
 • 20191206_105257

Simple Image Gallery Extended

 

TEATRZYK - ,,PRZYGODA BAŁWANKA"

 

 • 20191205_091253
 • 20191205_092412
 • 20191205_092802
 • 20191205_093348
 • 20191205_093908
 • 20191205_094422
 • 20191205_095311
 • 20191205_100613

Simple Image Gallery Extended

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ - LISTOPAD

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 

Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, na boisku, w trakcie spacerów.

Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.

Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.

Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas porządkowania zdarzeń, sekwencji czasowych.

Rozwijanie słownika dziecka o pojęcia dotyczące filharmonii, zawodu muzyka, malarza, rzeźbiarza.

Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, porównywania liczebności zbiorów; porządkowania ich według rosnącej lub malejącej liczby elementów.

Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 2, 3 oraz liter e, E, t, T, d, D, i, I; nazywanie ich, tworzenie i odczytywanie sylab i prostych wyrazów.

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według dwóch, trzech cech.

Ćwiczenie pamięci wzrokowej poprzez składanie obrazków z części, czytanie globalne wyrazów odnoszących się do tematu zabawy;

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Zachęcanie do wypowiadania się w aktywności plastycznej, ruchowej i muzycznej – tworzenie improwizacji ruchowych, muzycznych i dowolnych prac plastycznych.

Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas zabaw ruchowo-słuchowo-wzrokowych i graficznych.

Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

Rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi podczas codziennej aktywności dzieci.

Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich poprzez codzienne czytanie dzieciom tekstów literatury dziecięcej.

Wspomaganie rozwoju dzieci w zabawach prowadzonych indywidualnie i w małych zespołach zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zainteresowaniami.

 

Zestaw ćwiczeń porannych nr: 5, 6

 

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr: 5, 6

 

KONKURS LIDA ,,TWORZYĆ KAŻDY MOŻE" WYKONANIE ŚWIĄTECZNEJ MAKATKI PRZEZ LIWIĘ Z MAMĄ

 

 • IMG-20191212-WA0001
 • IMG-20191212-WA0002
 • IMG-20191212-WA0005
 • IMG-20191212-WA0006
 • IMG-20191212-WA0008
 • IMG-20191212-WA0009

Simple Image Gallery Extended

 

OGÓLNOPOLSKA AKCJA ,,RZUĆ PALENIE RAZEM Z NAMI"

 

 • 20191113_094851
 • 20191113_094906
 • 20191113_094923
 • 20191113_094935
 • 20191113_095813
 • 20191121_122710

Simple Image Gallery Extended

 

WARSZTATY CHEMICZNE

 

 • 20191115_100901
 • 20191115_101000
 • 20191115_101332
 • 20191115_101335
 • 20191115_101555

Simple Image Gallery Extended

 

,,KONIŃSKI ROK ZOFII URBANOWSKIEJ"

 

 • 20191114_091034
 • 20191114_091138
 • 20191114_091157
 • 20191114_093352

Simple Image Gallery Extended

 

KONIŃSKIE DNI RELACJI - PROJEKT ,,SZKOŁA NASZYCH MARZEŃ"

 

 • 20191113_0901291
 • 20191113_090132
 • 20191113_090136
 • 20191113_090141
 • 20191113_090314
 • 20191113_090324
 • 20191113_094851
 • 20191113_094906
 • 20191113_094923
 • 20191113_094935
 • 20191113_095813

Simple Image Gallery Extended

 

UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI 101 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

 

 • 11_11
 • 11_11_1
 • 11_11_2
 • 11_11_3

Simple Image Gallery Extended

 

 

 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ – PAŹDZIERNIK

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 

Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.

Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie, w trakcie spacerów.

Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.

Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarza, pielęgniarki.

Zachęcanie do spożywania surowych i przetworzonych owoców i warzyw.

Rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw i ich roli w codziennej diecie.

Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.

Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, porównywania liczebności zbiorów; porządkowania ich według rosnącej lub malejącej liczby elementów.

Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1 oraz liter a, A, l, L, m, M; nazywanie ich, tworzenie i odczytywanie sylab i prostych wyrazów.

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według dwóch, trzech cech.

Ćwiczenie pamięci wzrokowej poprzez składanie obrazków z części, czytanie globalne wyrazów odnoszących się do tematu zabawy.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Zachęcanie do wypowiadania się w aktywności plastycznej, ruchowej i muzycznej – tworzenie improwizacji ruchowych, muzycznych i dowolnych prac plastycznych.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – rozwijanie myślenia logicznego.

Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas zabaw ruchowo-słuchowo-wzrokowych i graficznych.

Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

                 Rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi podczas codziennej aktywności dzieci.

Poszerzanie słownika dzieci o nazwy dyscyplin sportowych, drzew.

Kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym.

Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich poprzez codzienne czytanie dzieciom tekstów literatury dziecięcej.

Wspomaganie rozwoju dzieci w zabawach prowadzonych indywidualnie i w małych zespołach zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zainteresowaniami


Zestawy ćwiczeń porannych nr: 3, 4

Zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr: 3, 4

 

SPOTKANIE Z KOMBATANTEM - AKCJA ,,SZKOŁA PAMIĘTA"

 

 • 20191030_1037521
 • 20191030_1051261
 • 20191030_1051331
 • 20191030_1051371

Simple Image Gallery Extended

 

ZŁOŻENIE ZNICZY POD POMNIKIEM ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA`39 - AKCJA ,,SZKOŁA PAMIĘTA"

 

 • 20191025_1046151
 • 20191025_1046201

Simple Image Gallery Extended

 

TEATRZYK - SKRZAT U KUPCA

 

 • 20191024_0915331
 • 20191024_0917401
 • 20191024_0921331
 • 20191024_0929001
 • 20191024_0931261
 • 20191024_0937101
 • 20191024_0938251
 • 20191024_0959301

Simple Image Gallery Extended

 

W KINIE - PRZYGODY WILKA I ZAJĄCA

 

 • 20191015_1011411
 • 20191015_1011481
 • 20191015_1011551
 • 20191015_1012031

Simple Image Gallery Extended

 

DZIEŃ KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

 

 • 20191016_1101291
 • 20191016_1101371
 • 20191016_1104081
 • 20191016_1104191
 • 20191016_1123071
 • 20191016_1123141
 • 20191016_1123161
 • 20191016_1123271
 • 20191016_1123361
 • 20191016_1123391
 • 20191016_1123491
 • 20191016_1123541
 • 20191016_1124011
 • 20191016_1124191
 • 20191016_1124221
 • 20191016_1124291

Simple Image Gallery Extended

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ - WRZESIEŃ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Integrowanie się z grupą rówieśniczą.

Poznanie topografii przedszkola.

Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.

Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.

Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego.

Poznanie numerów alarmowych do tych instytucji.

Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.

Poznanie zmysłów, którymi odbieramy otaczający nas świat.

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie (w sadzie) jesienią.

Poszerzanie czynnego słownika o nazwy czynności związanych z pracą w sadzie, ogrodzie warzywnym.

Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według określonych cech.

Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Rozwijanie percepcji wzrokowej na wyrazach; czytanie globalne prostych wyrazów.

Poznanie litery drukowanej o, O; wyróżnianie liter o, O spośród innych liter;

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski o w wyrazach

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 

Zestawy ćwiczeń porannych nr: 1, 2.

Zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr: 1, 2.

 

ŚWIĘTUJEMY DZIEŃ CHŁOPCA

 

 • IMG-20200107-WA0000
 • IMG-20200107-WA0001
 • IMG-20200107-WA0002
 • IMG-20200107-WA0003
 • IMG-20200107-WA0004
 • IMG-20200107-WA0005
 • IMG-20200107-WA0006

Simple Image Gallery Extended

 

ZABAWY NA PLACU

 

 • 20190920_1044371
 • 20190924_1043551
 • 20190924_1044561

Simple Image Gallery Extended

 

AKCJA - SPRZĄTANIE ŚWIATA

 

 • 20190920_1033141
 • 20190920_1033271
 • 20190920_1033321
 • 20190920_1033511
 • 20190920_1034021
 • 20190920_1034391
 • 20190920_1041371
 • 20190920_1041401

Simple Image Gallery Extended

social background

Przekierowanie na stronę Facebook

Przekierowanie na stronę Instagram