Dyżury pedagogiczne nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020

 

 

ODDZIAŁ I -  pierwszy poniedziałek miesiąca
                           w razie potrzeb grupy

godz. 16.00 -16.30

 

ODDZIAŁ II - pierwszy poniedziałek miesiąca
                            w razie potrzeb grupy

godz.16.00 – 16.30

 

ODDZIAŁ III - pierwszy wtorek miesiąca
                              w razie potrzeb grupy

godz.16.00 – 16.30

                      

ODDZIAŁ IV - pierwszy poniedziałek  miesiąca
                              w razie potrzeb grupy

godz. 16.00 – 16.30

 

ODDZIAŁ V - pierwszy poniedziałek  miesiąca

                             w razie potrzeb grupy

godz. 16.00 – 16.30

WYCIECZKI I WYJŚCIA-  PLAN NA ROK 2019/2020

 

1. SPACERY W POBLIŻU PRZEDSZKOLA         – GR. I, II, III, IV, V

 

2. WYJŚCIE NA SKRZYŻOWANIE                       – GR. II, III, IV, V

 

3. WYJŚCIE NA POCZTĘ                                      – GR. II, III, IV, V

 

4. WYJŚCIE DO SKLEPÓW: APTEKA,

    SKLEP WARZYWNY, DOM DZIECKA

     ( WEDŁUG REALIZOWANEJ TEMATYKI

     KOMPLEKSOWEJ W GRUPACH )                     - GR. II, III, IV, V

 

5. WYCIECZKA NA OGRÓDKI DZIAŁKOWE                 – GR. III, IV, V

 

6. WYCIECZKA NA ŁĄKĘ                                      – GR. II, III, IV, V

 

7. WYJŚCIA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6     – GR. IV, V

 

8. WYJŚCIE DO PRZYCHODNI ZDROWIA                   – GR. IV, V

 

9. WYCIECZKA DO GALERII                                    – GR. III, IV, V

 

10. WYCIECZKA DO BIBLIOTEKI                            – GR. II, III, IV, V

 

11. WYCIECZKA NA POLICJĘ                                       – GR. IV, V

 

12. WYCIECZKA DO URZĘDU MIEJSKIEGO                  – GR. IV, V

 

13. WYJŚCIA NA SPEKTAKLE TEATRALNE,

       KINOWE                                                             – GR. III, IV, V

 

14. WYCIECZKA DO PARKU CHOPINA                   – GR. III, IV, V

 

15. WYCIECZKI Z OKAZJI DNIA DZIECKA,

       DNI RODZINY, POŻEGNANIE DZIECI 6 LET.

       ( WEDŁUG USTALEŃ Z RADĄ RODZICÓW )    - GR. II, III, IV, V

 

16. WYCIECZKI AUTOKAROWE DALSZE

      WEDŁUG USTALEŃ Z RADĄ RODZICÓW

      W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH