WYCIECZKI I WYJŚCIA - PLAN NA ROK 2018/2019

 

1. SPACERY W POBLIŻU PRZEDSZKOLA  – GR. I, II, III, IV, V

2. WYJŚCIE NA SKRZYŻOWANIE  – GR. II, III, IV, V

3. WYJŚCIE NA POCZTĘ   – GR. II, III, IV, V

4. WYJŚCIE DO SKLEPÓW: APTEKA, SKLEP WARZYWNY, DOM DZIECKA  (WEDŁUG REALIZOWANEJ TEMATYKI KOMPLEKSOWEJ W GRUPACH ) - GR. II, III, IV, V

5. WYCIECZKA NA OGRÓDKI DZIAŁKOWE – GR. III, IV, V

6. WYCIECZKA NA ŁĄKĘ  – GR. II, III, IV, V

7. WYJŚCIA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 – GR. IV, V

8. WYJŚCIE DO PRZYCHODNI ZDROWIA – GR. IV, V

9. WYCIECZKA DO GALERII – GR. III, IV, V

10. WYCIECZKA DO BIBLIOTEKI  – GR. II, III, IV, V

11. WYCIECZKA NA POLICJĘ  – GR. IV, V

12. WYCIECZKA DO URZĘDU MIEJSKIEGO  – GR. IV, V

13. WYJŚCIA NA SPEKTAKLE TEATRALNE,KINOWE  – GR. III, IV, V

14. WYCIECZKA DO PARKU CHOPINA  – GR. III, IV, V

15. WYCIECZKI Z OKAZJI DNIA DZIECI, DNI RODZINY, POŻEGNANIE DZIECI 6 LET. (WEDŁUG USTALEŃ Z RADĄ RODZICÓW )  - GR. II, III, IV, V

16. WYCIECZKI AUTOKAROWE DALSZE WEDŁUG USTALEŃ Z RADĄ RODZICÓW W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH