KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW:

 

Szanowni Państwo

Dbając o prywatność naszych Podopiecznych i ich Opiekunów zapewniamy, że powierzone nam dane osobowe są bezpieczne i przetwarzane zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").

W związku z tym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14 RODO chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu Państwa danych i danych dzieci oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

1.     Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych dzieci jest Przedszkole Nr 25 "BAJKA" w Koninie, ul. Kosmonautów 4A, 62-510 Konin (zwane dalej Administratorem), reprezentowane przez Panią Marię Rewers dyrektora przedszkola.

2.       Możecie się Państwo z nami skontaktować pisząc na adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonując pod numer tel. (63) 242-15-69.

W kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, możecie się Państwo kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.       Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych i danych dzieci określa art. 6 i 9 RODO. Dane te będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań przedszkola: dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z mocy prawa oświatowego (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz Statutu Przedszkola). W przypadku przetwarzania danych osobowych nieznajdującego oparcia w wymienionych przepisach, jego podstawą będzie Państwa dobrowolna zgoda.

 

4.       Podanie danych osobowych, których obowiązek przetwarzania wynika z w/w przepisów jest warunkiem korzystania z usług naszego przedszkola.

 

5.       Państwa dane osobowe i dane dzieci będą przekazywane w ściśle określonym zakresie do podmiotów lub organów wyłącznie na mocy przepisów prawa (np. organom publicznym, sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną) i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

 

6.        Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 

7.       Państwa dane i dane dzieci przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli przez okres wynikający z przepisów prawa. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych, do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę.

 

8.       Macie Państwo między innymi prawo do:

 

 żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Jeśli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody macie Państwo prawo do jej wycofania. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

 

9.       W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane wobec Państwa i dzieci zautomatyzowane decyzje, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.