• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • włącz większą interlinie+
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Informacje:
 • jezyk migowy
 • invalid
 • Mapa strony:
 • mapa strony

krasnoludki

Krasnoludki

kotki

Kotki

misie

Misie

wedrowniczki

Wędrowniczki

ekoludki

Ekoludki

Zobacz wszystko

Organizacja pracy przedszkola uwzględnia Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., w tym w zakresie:

 1. higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni,
 2. kuchni przedszkolnej,
 3. postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników przedszkola

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii


Organizacja opieki w przedszkolu:

Dodatkowo wprowadza się :

 • Ograniczenie do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich , w tym w strefach wydzielonych;
 • Obowiązek zachowania dystansu między pracownikami przedszkola w przestrzeniach wspólnych przedszkola lub stosowanie przez nich osłony usta i nosa ( min. korytarz, myjnie, przygotowalnie, sale zajęć, pomieszczenia administracyjne);
 • Obowiązek zachowania dystansu i stosowanie osłon na usta i nos podczas rozmowy nauczyciela z rodzicem dziecka;
 • Obowiązek mierzenia termometrem bezdotykowym temperaturę ciała pracownikom przy wejściu do przedszkola, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej;
 • w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u dziecka lub pracownika przedszkola należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała; jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców dziecka w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka z przedszkola), przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej;
 • przestrzegać zakazu organizowania wyjść grupowych i wycieczek ;
 • zorganizować prowadzenie zajęć ruchowych na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni w ogrodzie przedszkolnym;
 • w przypadku dzieci ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować rodziców o możliwości pozostania dziecka w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt z przedszkolem na ten czas.

 

 

Dyrektor        
Maria Rewers

 

social background

Przekierowanie na stronę Facebook

Przekierowanie na stronę Instagram