• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • włącz większą interlinie+
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Informacje:
 • jezyk migowy
 • invalid
 • Mapa strony:
 • mapa strony

krasnoludki

Krasnoludki

kotki

Kotki

misie

Misie

wedrowniczki

Wędrowniczki

ekoludki

Ekoludki

Zobacz wszystko

Załącznik do Zarządzenia Nr 18/2020/OP Dyrektora Przedszkola Nr 25 „BAJKA” w Koninie z dnia 23 listopada 2020 r.

 

Procedura zabezpieczenia przed COVID-19

- piąta aktualizacja wytycznych dla przedszkoli obowiązująca

od 19 listopada 2020 r.

 

(na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat (wydane na podstawie art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji sanitarnej ( Dz.U. z 2019 r. poz.59, oraz 2020 r. poz. 322,374,567 i1337)

 

Aktualna wersja wytycznych ( kolor czarny) i zmiany ( kolor czerwony) :

 

1. Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe , bez objawów sugerujących chorobę zakaźną.

2. Do przedszkola nie wolno przyprowadzać dzieci, jeśli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych.

3. Do przedszkola nie mogą przychodzić dzieci, gdy w domu przebywa osoba na kwarantannie.

4.Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić tylko pracownicy bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych.

5. Do pracy mogą przychodzić pracownicy przedszkola , których domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.

6. Do pracy w przedszkolu nie mogą przychodzić pracownicy , gdy ich domownicy przebywają na kwarantannie.

 

 

Pozostałe zapisy w „ Procedurze bezpiecznego pobytu i zmian w organizacji pracy Przedszkola Nr 25 „BAJKA” w Koninie w związku z COVID-19 ( z dnia 1 września 2020 r.) , ze zmianami z 12 października 2020 r. pozostają bez zmian.

 

 

 

 

 

Maria Rewers               

………………………………………………..

dyrektor                    

social background

Przekierowanie na stronę Facebook

Przekierowanie na stronę Instagram