• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • włącz większą interlinie+
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Informacje:
 • jezyk migowy
 • invalid
 • Mapa strony:
 • mapa strony

krasnoludki

Krasnoludki

kotki

Kotki

misie

Misie

wedrowniczki

Wędrowniczki

ekoludki

Ekoludki

Zobacz wszystko

Informuję, że przedłużony został termin ograniczenia działalności przedszkola – do dnia 24 maja 2020r.

Przedszkole w dalszym ciągu realizować będzie zadania poprzez prowadzenie kształcenia na odległość z wykorzystaniem dostępnych środków komunikacji , które nie wymagają osobistego kontaktu z dzieckiem i rodzicem ( strona www.przedszkola, e-mail, facebook), telefonicznie (rozmowa, sms), komunikatory grupowe.

 Sposoby realizacji :

1. Zamieszczanie przez nauczycieli  materiałów edukacyjnych, informowanie o materiałach rekomendowanych przez MEN, tygodniowych treści  nauczania we wszystkich grupach wiekowych na stronie www.przedszkola w zakładce „Grupy”.

2. W zakładce  „Informacje bieżące – Aktualności” tematy zajęć zamieszcza katecheta.

3. Nauczyciele specjaliści prowadzą zajęcia z dziećmi objętymi pomocą psychologiczno – pedagogiczną – indywidualny kontakt z rodzicami (drogą elektroniczną, telefon).

4. W zakładce „Grupy” umieszczane są materiały i propozycje  nauczyciela języka angielskiego.

5. Inne : wykładanie materiałów do pracy z dzieckiem w przedszkolu

 ( powiadomienie rodzica o terminie i miejscu).

Konin, dn.24 kwietnia 2020 r.

Serdecznie pozdrawiam

dyrektor Maria Rewers

social background

Przekierowanie na stronę Facebook

Przekierowanie na stronę Instagram