• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • włącz większą interlinie+
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Informacje:
 • jezyk migowy
 • invalid
 • Mapa strony:
 • mapa strony

krasnoludki

Krasnoludki

kotki

Kotki

misie

Misie

wedrowniczki

Wędrowniczki

ekoludki

Ekoludki

Zobacz wszystko

i wypełnienia przez rodzica /opiekuna, którego dziecko będzie uczęszczać do przedszkola od 25 maja 2020 Oswiadczenie_opieka.pdf ANKIETA_EPIDEMIOLOGICZNA.pdf Procedury_przyprowadzania_odbioru.pdf Procedury_przyjcia_do_przedszkola.pdf Deklaracja_w_sprawie_wychowania_przedszkolnego.pdf Oswiadczenie_i_deklaracja_rodzica_do_procedur.pdf Zgoda_na_pomiar_temperatury.pdf Upowanienie_do_odbioru.pdf...
Załącznik nr 1 Procedura opracowana na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi...

SZANOWNI PAŃSTWO ! ! ! Zainteresowanych rodziców prosimy o zapoznanie się z harmonogramem dyżurów wakacyjnych przedszkoli Miasta Konina ( LIPIEC – Przedszkole Nr 2 i Nr 11 , SIERPIEŃ – Przedszkole Nr 6 i Nr...

Informuję, że przedłużony został termin ograniczenia działalności przedszkola – do dnia 24 maja 2020r. Przedszkole w dalszym ciągu realizować będzie zadania poprzez prowadzenie kształcenia na odległość z wykorzystaniem dostępnych środków komunikacji , które nie wymagają...

social background

Przekierowanie na stronę Facebook

Przekierowanie na stronę Instagram