Witamy w grupie ,,Kotki’’.  W nowym roku szkolnym 2017/2018 dzieci z grupy II powitały nauczycielki: Lidia Tylak, Katarzyna Szymaniak oraz woźna oddziałowa Wioleta Michałkiewicz. Grupa liczy 12 dziewczynek i 13 chłopców. W grupie praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza przebiega w oparciu o Program Wychowania Przedszkolnego ,,Kocham Przedszkole” WSiP autorstwa Mirosławy Anny Pleskot, Agnieszki Staszewskiej-Mieszek .

W planowaniu pracy z dziećmi uwzględniane są priorytety MEN. W bieżącym roku szkolnym w przedszkolach dotyczą  :
-wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego,
-podniesienia jakości edukacji matematycznej , przyrodniczej i informatycznej,

Dzieci z grupy ,,Kotki’’ uczestniczą w zajęciach przygotowujących do nauki języka angielskiego ( dwa razy w tygodniu ) oraz religii ( również dwa razy 
w tygodniu ) .Odbywają się także zajęcia umuzykalniające prowadzone przez nauczycielki z grupy.

W grupie realizowany jest również program edukacyjny ,,Mali Odkrywcy’’ ,  zakładający prowadzenie zajęć tematycznych , w których dzieci z własnej inicjatywy uczą się zgłębiać zagadki życia  i badają fenomeny swojego otoczenia. Próbują również sprawdzić, jak funkcjonują przedmioty , poznają świat nauki oraz świat plastyki i sztuki. Zajęcia umożliwiają dzieciom doświadczanie wszystkimi zmysłami. Dzieci odkrywają świat w zabawie , ale dzięki niej uczą się wiary we własne możliwości i umiejętności, rozwijają samodzielność. Dostarczane bodźce mają w założeniu prowadzić do intensywnego zajmowania się środowiskiem, własnym ciałem, umiejętnościami oraz prawami natury .Dzieci nowoprzybyłe do przedszkola zostały od pierwszego dnia pobytu w przedszkolu objęte specjalna opieką
i troską, tak, aby w jak najkrótszym czasie przeszły okres adaptacji.

Ponadto  ,,Kotki’’ będą brały udział w realizacji innych programów, projektów oraz w akcjach związanych z bieżącym życiem przedszkola , Rocznym Planem Pracy Przedszkola oraz wszelkimi działaniami dotyczącymi promocji zdrowia.

Zrealizowano oraz zaplanowano udział grupy II w uroczystościach i imprezach przedszkolnych i grupowych, między innymi ( w pierwszym półroczu ) : Dzień Przedszkolaka , Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Niepodległości, Andrzejki,
Dzień Górnika, Mikołajki oraz inne wynikające z realizacji Kalendarza Ekologicznego , akcji zdrowotnych, charytatywnych i innych. Dodatkowo przedszkolaki biorą udział w cyklicznych audycjach muzycznych oraz okazjonalnych teatrzykach.